منو های سمت راست

کتاب ها » انرژی ها » انرژی

کتاب مقدمه ای بر مکانیک انفجار

مقدمه ای بر مکانیک انفجار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب گوگرد

گوگرد

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت: ۴,۲۰۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای توسط محصور سازی گداخت لختی

انرژی هسته ای توسط محصور سازی گداخت لختی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مگاوات و مگاتن

مگاوات و مگاتن

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای

انرژی هسته ای

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی .1 - مبانی تکنولوژی انرژی هسته ای یا انرژی پاک

انرژی .1 - مبانی تکنولوژی انرژی هسته ای یا انرژی پاک

ناشر: انتشارات دایره صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب فناوری انرژی

فناوری انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب کاربردهای انرژی هسته ای (Fission) - انرژی جوش هسته ای (Fusion) - آلفا

کاربردهای انرژی هسته ای (Fission) - انرژی جوش هسته ای (Fusion) - آلفا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب انرژی جایگزین

انرژی جایگزین

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی های نو - انرژی برای آینده ای پایدار

انرژی های نو - انرژی برای آینده ای پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب پیل های سوختی - انرژی سبز

پیل های سوختی - انرژی سبز

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۲,۴۰۰ تومان

کتاب انرژی و آینده

انرژی و آینده

ناشر: کانون نشر علوم
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی انرژی

برنامه ریزی انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعت آب و برق
نویسنده:

قیمت: ۷,۵۰۰ تومان

کتاب تونل انرژی

تونل انرژی

ناشر: انتشارات پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان