منو های سمت راست

کتاب ها » انرژی ها » انرژی

کتاب مرجع اصول Foundation Fieldbus در فرآیند کنترل

مرجع اصول Foundation Fieldbus در فرآیند کنترل

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت: ۲,۹۰۰ تومان

کتاب احتراق (ویرایش سوم)

احتراق (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۹۰۰ تومان

کتاب سوخت و احتراق (ویرایش سوم)

سوخت و احتراق (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات شرح
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب سوخت و انرژی

سوخت و انرژی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مکانیک انفجار

مقدمه ای بر مکانیک انفجار

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب گوگرد

گوگرد

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت: ۴,۲۰۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای توسط محصور سازی گداخت لختی

انرژی هسته ای توسط محصور سازی گداخت لختی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب مگاوات و مگاتن

مگاوات و مگاتن

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی هسته ای

انرژی هسته ای

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی .1 - مبانی تکنولوژی انرژی هسته ای یا انرژی پاک

انرژی .1 - مبانی تکنولوژی انرژی هسته ای یا انرژی پاک

ناشر: انتشارات دایره صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب فناوری انرژی

فناوری انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب کاربردهای انرژی هسته ای (Fission) - انرژی جوش هسته ای (Fusion) - آلفا

کاربردهای انرژی هسته ای (Fission) - انرژی جوش هسته ای (Fusion) - آلفا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب انرژی جایگزین

انرژی جایگزین

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان