منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » انرژی ها » انرژی

کتاب تبدیل توان و کنترل سیستم های انرژی بادی

تبدیل توان و کنترل سیستم های انرژی بادی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت انرژی

مدیریت انرژی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب انرژی های نو

انرژی های نو

ناشر: علوم پویا
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر حقوق انرژی

مقدمه ای بر حقوق انرژی

ناشر: انتشارات مجد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب اکسرژی

اکسرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب انرژی های تجدید پذیر، آماده بهره برداری

انرژی های تجدید پذیر، آماده بهره برداری

ناشر: انتشارات پارس پیدورا
نویسنده:

قیمت : ۳,۹۵۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۵۵۰ تومان

کتاب انرژی زیست گاز

انرژی زیست گاز

ناشر: انتشارات دانشگاه خوارزمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب ارزیابی بازده سیستم های انرژی

ارزیابی بازده سیستم های انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب منابع انرژی تجدید پذیر

منابع انرژی تجدید پذیر

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی سیستم های انرژی ارزیابی و پیاده سازی

مهندسی سیستم های انرژی ارزیابی و پیاده سازی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۸,۰۰۰ تومان

کتاب اقتصاد انرژی مفاهیم،دیدگاه ها، بزارها و حاکمیت

اقتصاد انرژی مفاهیم،دیدگاه ها، بزارها و حاکمیت

ناشر: انتشارات نور علم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب پروژه های تولید انرژی خانگی

پروژه های تولید انرژی خانگی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۳,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۵۱۰ تومان

کتاب راهنمای تولید انرژی خانگی

راهنمای تولید انرژی خانگی

ناشر: انتشارات نصیر بصیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان