منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » پلیمرها

کتاب نانو کامپوزیت های پلیمری (روش های تولید)

نانو کامپوزیت های پلیمری (روش های تولید)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آشنایی با دانش پلیمر ها و اصطلاحات بنیادی

آشنایی با دانش پلیمر ها و اصطلاحات بنیادی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی شیمی پلیمر

مبانی شیمی پلیمر

ناشر: انتشارات نیکوروش
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب فرآیندهای شکل دهی پلیمرها

فرآیندهای شکل دهی پلیمرها

ناشر: انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب خواص و مشخصات پلیمرها

خواص و مشخصات پلیمرها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۷,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۴۸۰ تومان

کتاب آنالیز و شناسایی پلیمرهای لاستیکی

آنالیز و شناسایی پلیمرهای لاستیکی

ناشر: انتشارات کتاب پدیده
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب روشهای پیشرفتۀ تهیه آزمایشگاهی پلیمرها

روشهای پیشرفتۀ تهیه آزمایشگاهی پلیمرها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۴۰۰ تومان