منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » پلیمرها

کتاب سلول های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا: معرفی، مواد و چشم انداز

سلول های خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا: معرفی، مواد و چشم انداز

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر ویسکو الاستیسیته پلیمرها (ویرایش سوم)

مقدمه ای بر ویسکو الاستیسیته پلیمرها (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کامپوزیت های پلیمری سه بعدی تقویت شده با الیاف

کامپوزیت های پلیمری سه بعدی تقویت شده با الیاف

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر نانو کامپوزیت های پلیمری

مقدمه ای بر نانو کامپوزیت های پلیمری

ناشر: واژگان خرد
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب نانو حامل های پلیمری : ساخت، خصوصیات و کاربرد در دارورسانی

نانو حامل های پلیمری : ساخت، خصوصیات و کاربرد در دارورسانی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فرآورش لاستیک

مقدمه ای بر فرآورش لاستیک

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

علوم و مهندسی لاستیک ها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب تغییر شکل پلاستیک در مواد نانو کریستالی

تغییر شکل پلاستیک در مواد نانو کریستالی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی

بیوپلیمرهای زیست تخریب پذیر و خوراکی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۷,۴۵۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۸۰۰ تومان

کتاب پلیمریزاسیون های کنترل شده / زنده

پلیمریزاسیون های کنترل شده / زنده

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب پلیمرهای معدنی و آلی- فلزی

پلیمرهای معدنی و آلی- فلزی

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مخلوط های پلیمری (آلیاژها)

مخلوط های پلیمری (آلیاژها)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان