منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » شیمی عمومی

کتاب شیمی(عمومی-آلی)

شیمی(عمومی-آلی)

ناشر: آوای دانش گستر
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی عمومی (مبانی و کاربردها)

شیمی عمومی (مبانی و کاربردها)

ناشر: انتشارات کتاب پدیده
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی

آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصول فرآیندهای جداسازی غشائی

اصول فرآیندهای جداسازی غشائی

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی عمومی (1و2)

شیمی عمومی (1و2)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان