منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » شیمی عمومی

کتاب چگونه ماشینهای شیمیایی بسازیم؟

چگونه ماشینهای شیمیایی بسازیم؟

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مهندسی شیمی (جلد اول - ویرایش7)

تشریح کامل مسائل ترمودینامیک مهندسی شیمی (جلد اول - ویرایش7)

ناشر: انتشارات کتاب اترک
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی (ویرایش 2)

مبانی ترمودینامیک مهندسی شیمی (ویرایش 2)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی (ویرایش 7) جلد دوم

مقدمه ای بر ترمودینامیک مهندسی شیمی (ویرایش 7) جلد دوم

ناشر: انتشارات هومان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۵۰۰ تومان

کتاب راهنما و حل مسائل شیمی عمومی 2

راهنما و حل مسائل شیمی عمومی 2

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب راهنما و حل مسائل شیمی عمومی 1

راهنما و حل مسائل شیمی عمومی 1

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اصول صنایع شیمی

اصول صنایع شیمی

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب شیمی صنعتی

شیمی صنعتی

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب شیمی صنعتی 1

شیمی صنعتی 1

ناشر: انتشارات دانشگاه بیرجند
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مکانیک انفجار (جلد چهارم)

مکانیک انفجار (جلد چهارم - هیدروکدها و تحلیل عددی)

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مکانیک انفجار (جلد دوم)

مکانیک انفجار (جلد دوم - اندازه گیری پارامترهای انفجار و سنسورهای فشار)

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مکانیک انفجار (جلد سوم)

مکانیک انفجار (جلد سوم - امواج و برخی کاربردها)

ناشر: انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی فیزیک آشکارسازی تابش و کاربرد آن

مبانی فیزیک آشکارسازی تابش و کاربرد آن

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان