منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » شیمی عمومی

کتاب روش های عددی برای مهندسین شیمی

روش های عددی برای مهندسین شیمی

ناشر: انتشارات دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۸۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمو های 97-85 مهندسی شیمی با پاسخ تشریحی

مجموعه سوالات آزمو های 97-85 مهندسی شیمی با پاسخ تشریحی

ناشر: مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۷۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۰,۲۰۰ تومان

کتاب اشنایی با مهندسی شیمی

اشنایی با مهندسی شیمی

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مخفف ها در شیمی

مخفف ها در شیمی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۴,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۲۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل مسایل شیمی هتروسیکلی

راهنمای حل مسایل شیمی هتروسیکلی

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب فناوری غشایی و کاربرد های آن

فناوری غشایی و کاربرد های آن

قیمت : ۴۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۵۵۰ تومان

کتاب شبیه سازی و طراحی فرآیند های نفت,گاز و شیمیایی باaspen plus

شبیه سازی و طراحی فرآیند های نفت,گاز و شیمیایی باaspen plus

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب شیمی(عمومی-آلی)

شیمی(عمومی-آلی)

ناشر: آوای دانش گستر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی عمومی (مبانی و کاربردها)

شیمی عمومی (مبانی و کاربردها)

ناشر: انتشارات کتاب پدیده
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی

آزمایشگاه شیمی عمومی با تاکید بر ایمنی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت شهید رجائی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه شیمی عمومی 1

آزمایشگاه شیمی عمومی 1

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ترمودینامیک ملکولی تعادل های فازی سیال - ویرایش سوم . جلد اول

ترمودینامیک ملکولی تعادل های فازی سیال - ویرایش سوم . جلد اول

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۲۱۰ تومان

کتاب ترمودینامیک شیمیایی

ترمودینامیک شیمیایی

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب اصول فرآیندهای جداسازی غشائی

اصول فرآیندهای جداسازی غشائی

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب شیمی عمومی (1و2)

شیمی عمومی (1و2)

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب برنامه نویسی برای مهندسان شیمی با استفاده از MATLAB و ++C و C

برنامه نویسی برای مهندسان شیمی با استفاده از MATLAB و ++C و C

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان