منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » شیمی عمومی

کتاب دینامیک گازها (جلد دوم) ویرایش سوم

دینامیک گازها (جلد دوم) ویرایش سوم

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب دینامیک گازها (جلد اول) ویرایش سوم

دینامیک گازها (جلد اول) ویرایش سوم

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ممانعت کننده های سبز خوردگی

ممانعت کننده های سبز خوردگی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر کاتالیزورهای زیگلر - ناتا

مقدمه ای بر کاتالیزورهای زیگلر - ناتا

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب رزین ها و پوشش های پایه آبی

رزین ها و پوشش های پایه آبی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی فرآیندهای زیستی (ویرایش دوم) جلد دوم

مهندسی فرآیندهای زیستی (ویرایش دوم) جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر طراحی رآکتورهای کاتالیستی

درآمدی بر طراحی رآکتورهای کاتالیستی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۶,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی ترکیبات هتروسیکل

شیمی ترکیبات هتروسیکل

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول جریان سیالات دوفازی

اصول جریان سیالات دوفازی

ناشر: ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب واکنش های پری سیکلیک

واکنش های پری سیکلیک

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مولکول های دستواره (کایرال) شیمی فضایی و خواص

مولکول های دستواره (کایرال) شیمی فضایی و خواص

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب قالب زنی در ابعاد مولکولی و اتمی: رویکردی نوین در طراحی حسگرهای شیمیایی

قالب زنی در ابعاد مولکولی و اتمی: رویکردی نوین در طراحی حسگرهای شیمیایی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته

انتقال جرم از مبانی پایه تا کاربردهای صنعتی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان