منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » شیمی فیزیک

کتاب شیمی فیزیک جلد دوم ساختار

شیمی فیزیک جلد دوم ساختار

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک جلد سوم تغییرات شیمیایی

شیمی فیزیک جلد سوم تغییرات شیمیایی

ناشر: انتشارات مرکزنشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک ج اول تعادل

شیمی فیزیک ج اول تعادل

ناشر: انتشارات مرکزنشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای رنگی سنگ نگاری سنگهای کربناتی

راهنمای رنگی سنگ نگاری سنگهای کربناتی

قیمت : ۱۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۶,۲۰۰ تومان

کتاب سرامیک، مواد نسوز، شیشه، گچ، آهک (مبانی شیمی فیزیک - مواد کانی غیر فلزی)

سرامیک، مواد نسوز، شیشه، گچ، آهک (مبانی شیمی فیزیک - مواد کانی غیر فلزی)

ناشر: انتشارات جاودان خرد
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک پلیمرها

شیمی فیزیک پلیمرها

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک لواین - جلد اول

تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک لواین - جلد اول

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک [3]

شیمی فیزیک [3]

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک [1]

شیمی فیزیک [1]

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک - جلد (3)

شیمی فیزیک - جلد (3)

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک - جلد (2)

شیمی فیزیک - جلد (2)

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک - جلد 1

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک - جلد 1

ناشر: انتشارات علوم ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک

تشریح کامل مسائل شیمی فیزیک

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک .1

شیمی فیزیک .1

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۴,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۸۷۰ تومان

کتاب تشریح مسایل شیمی فیزیک لوین - جلد اول

تشریح مسایل شیمی فیزیک لوین - جلد اول

ناشر: آوند اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان