منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » شیمی فیزیک

کتاب روش های فیزیکی برای شیمیدانان (ویرایش دوم)

روش های فیزیکی برای شیمیدانان (ویرایش دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل شیمی فیزیک (ویرایش 6) - جلد اول

تشریح مسائل شیمی فیزیک (ویرایش 6) - جلد اول

ناشر: آینده دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل شیمی فیزیک لواین (ویرایش 5 و 6) - جلد دوم

تشریح مسائل شیمی فیزیک لواین (ویرایش 5 و 6) - جلد دوم

ناشر: آینده دانش
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک (جلد دوم)

شیمی فیزیک (جلد دوم)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک آلی

شیمی فیزیک آلی

ناشر: انتشارات علمی و فنی
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک اتکینز

تشریح جامع مسائل شیمی فیزیک اتکینز

ناشر: انتشارات علوم نوین
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک آلی (ویراست دوم)

شیمی فیزیک آلی (ویراست دوم)

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک تجربی

شیمی فیزیک تجربی

ناشر: دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۱۰ تومان

کتاب مبانی آزمایشگاه شیمی فیزیک

مبانی آزمایشگاه شیمی فیزیک

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک تجربی

شیمی فیزیک تجربی

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک جلد اول:ترمودینامیک (ویرایش نهم)

شیمی فیزیک جلد اول:ترمودینامیک (ویرایش نهم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک جلد دوم ساختار

شیمی فیزیک جلد دوم ساختار

ناشر: انتشارات مرکزنشردانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک جلد سوم تغییرات شیمیایی

شیمی فیزیک جلد سوم تغییرات شیمیایی

ناشر: انتشارات مرکزنشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۲۵۰ تومان

کتاب شیمی فیزیک ج اول تعادل

شیمی فیزیک ج اول تعادل

ناشر: انتشارات مرکزنشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب راهنمای رنگی سنگ نگاری سنگهای کربناتی

راهنمای رنگی سنگ نگاری سنگهای کربناتی

قیمت : ۱۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰۶,۲۰۰ تومان