منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » شیمی آلی

کتاب بررسی داده های طیف سنجی در شیمی آلی

بررسی داده های طیف سنجی در شیمی آلی

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب کاربرد طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای در شیمی آلی

کاربرد طیف سنجی رزونانس مغناطیسی هسته ای در شیمی آلی

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول قالبگیری مولکولی

اصول قالبگیری مولکولی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب شیمی(عمومی-آلی)

شیمی(عمومی-آلی)

ناشر: آوای دانش گستر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی 1 ویرایش هشتم

شیمی آلی 1 ویرایش هشتم

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی پیشرفنه ( ساختار و مکانیزم ها)

شیمی آلی پیشرفنه ( ساختار و مکانیزم ها)

ناشر: نشر پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی عملی

شیمی آلی عملی

ناشر: انتشارات مرکزنشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی

شیمی آلی

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مبانی شیمی آلی

مبانی شیمی آلی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته - جلد اول کتاب دوم

تشریح کامل مسائل شیمی آلی پیشرفته - جلد اول کتاب دوم

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب واکنش ها و مکانسیسم های مشهور در شیمی آلی

واکنش ها و مکانسیسم های مشهور در شیمی آلی

ناشر: انتشارات جاودانه
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب آشنایی با پدیده های انتقال در مهندسی مواد (سیالات، حرارت، نفوذ)

آشنایی با پدیده های انتقال در مهندسی مواد (سیالات، حرارت، نفوذ)

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد (جلد سوم) - ساختار و کاربرد

تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد (جلد سوم) - ساختار و کاربرد

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد (جلد دوم) - ساختار و کاربرد

تشریح کامل مسایل شیمی آلی ولهارد (جلد دوم) - ساختار و کاربرد

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی (جلد دوم - ویرایش هفتم)

شیمی آلی (جلد دوم - ویرایش هفتم)

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان