منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » شیمی آلی

کتاب شیمی(عمومی-آلی)

شیمی(عمومی-آلی)

ناشر: آوای دانش گستر
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی 1 ویرایش هشتم

شیمی آلی 1 ویرایش هشتم

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی پیشرفنه ( ساختار و مکانیزم ها)

شیمی آلی پیشرفنه ( ساختار و مکانیزم ها)

ناشر: نشر پژوهشی نوآوران شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی عملی

شیمی آلی عملی

ناشر: انتشارات مرکزنشر دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی

شیمی آلی

ناشر: انتشارات فاطمی
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی شیمی آلی

مبانی شیمی آلی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی (جلد دوم - ویرایش هفتم)

شیمی آلی (جلد دوم - ویرایش هفتم)

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی (جلد سوم - ویرایش هفتم)

شیمی آلی (جلد سوم - ویرایش هفتم)

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی (جلد اول - ویرایش هفتم)

شیمی آلی (جلد اول - ویرایش هفتم)

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای حل مسائل شیمی آلی (جلد دوم)

راهنمای حل مسائل شیمی آلی (جلد دوم)

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان