منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » شیمی آلی

کتاب اصول طراحی سنتز آلی

اصول طراحی سنتز آلی

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول سنتز ترکیبات آلی

اصول سنتز ترکیبات آلی

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب جداسازی و شناسایی مواد آلی (تئوری و آزمایش)

جداسازی و شناسایی مواد آلی (تئوری و آزمایش)

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب طیف بینی آلی

طیف بینی آلی

ناشر: نشر علوم دانشگاهی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی شیمی آلی

مبانی شیمی آلی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۵,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۷۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی - اساس زیست (ویرایش سوم)

شیمی آلی - اساس زیست (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۴,۴۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی پیشرفته مارچ

شیمی آلی پیشرفته مارچ

ناشر: انتشارات دانشگاه مازندران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر شیمی کلاسترهای عناصر واسطه همراه با حل مسائل

مقدمه ای بر شیمی کلاسترهای عناصر واسطه همراه با حل مسائل

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر شیمی آلی 1

مقدمه ای بر شیمی آلی 1

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی محاسباتی

شیمی آلی محاسباتی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب شیمی مواد پر انرژی

شیمی مواد پر انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب نانو مواد کربنی

نانو مواد کربنی

ناشر: نخبگان شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

شیمی آلی پیشرفته - جلد اول (کتاب دوم)

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر رشد بلور اصول و تمرین

مقدمه ای بر رشد بلور اصول و تمرین

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب دستور کار آزمایشگاه های شیمی الی یک و دو

دستور کار آزمایشگاه های شیمی الی یک و دو

ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان