منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » شیمی آلی

کتاب نانو مواد کربنی

نانو مواد کربنی

ناشر: نخبگان شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۰۰۰ تومان

شیمی آلی پیشرفته - جلد اول (کتاب دوم)

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر رشد بلور اصول و تمرین

مقدمه ای بر رشد بلور اصول و تمرین

ناشر: انتشارات دانشگاه سمنان
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب دستور کار آزمایشگاه های شیمی الی یک و دو

دستور کار آزمایشگاه های شیمی الی یک و دو

ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب مهارت های سنتز ترکیبات آلی در آزمایشگاه

مهارت های سنتز ترکیبات آلی در آزمایشگاه

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب حلالها

حلالها

ناشر: مترجم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی تجربی نوین  (جلد اول)

شیمی آلی تجربی نوین (جلد اول)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی تجربی نوین (جلد دوم)

شیمی آلی تجربی نوین (جلد دوم)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب کمومتریکس (طراحی آزمایش)

کمومتریکس (طراحی آزمایش)

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب راهنما و حل مسائل شیمی آلی1

راهنما و حل مسائل شیمی آلی1

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد اول

راهنما و حل مسائل شیمی آلی جلد اول

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه شیمی آلی با رویکرد صنعتی

آزمایشگاه شیمی آلی با رویکرد صنعتی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آزمایشگاه شیمی آلی

آزمایشگاه شیمی آلی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب شیمی آلی 3 (ساختار و کاربرد)ویرایش هفتم

شیمی آلی 3 (ساختار و کاربرد)ویرایش هفتم

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب بررسی سینتیک ها و مکانیسم واکنشهای کمپلکس های عناصر واسطه

بررسی سینتیک ها و مکانیسم واکنشهای کمپلکس های عناصر واسطه

ناشر: مترجم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب بررسی داده های طیف سنجی در شیمی آلی

بررسی داده های طیف سنجی در شیمی آلی

ناشر: گسترش علوم پایه
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان