منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » شیمی تجزیه

کتاب شیمی تجزیه جلداول:مبانی شیمی تجزیه

شیمی تجزیه جلداول:مبانی شیمی تجزیه

ناشر: انتشارات خانیران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب شیمی تجزیه جلدسوم:اصول تجزیه دستگاهی

شیمی تجزیه جلدسوم:اصول تجزیه دستگاهی

ناشر: انتشارات خانیران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی شیمی تجزیه (جلد اول)

مبانی شیمی تجزیه (جلد اول)

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه

کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب روشهای تجزیه حرارتی

روشهای تجزیه حرارتی

ناشر: انتشارات دانشگاه اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب روشهای دستگاهی تجزیه شیمیایی - جلد اول

روشهای دستگاهی تجزیه شیمیایی - جلد اول

ناشر: آرویج
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل - اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ

تشریح کامل مسائل - اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مبانی شیمی تجزیه 1

تشریح کامل مسائل مبانی شیمی تجزیه 1

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه 1

تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه 1

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی تجزیه 1 و 2 و 3

شیمی تجزیه 1 و 2 و 3

ناشر: انتشارات دل پیشه
نویسنده:

قیمت : ۴,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۷۸۰ تومان

کتاب شیمی تجزیه - جلد دوم : اصول الکتروشیمی

شیمی تجزیه - جلد دوم : اصول الکتروشیمی

ناشر: انتشارات خانیران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه 2

تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه 2

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب حل مسائل مبانی شیمی تجزیه - جلد اول

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه - جلد اول

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب حل مسائل مبانی شیمی تجزیه - جلد دوم

حل مسائل مبانی شیمی تجزیه - جلد دوم

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان