منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی شیمی » شیمی تجزیه

کتاب تجزیه اسپکتروشیمیایی بوسیله جذب و نشر اتمی

تجزیه اسپکتروشیمیایی بوسیله جذب و نشر اتمی

ناشر: دانشگاه تبریز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل سوالات مبانی شیمی تجزیه (ویرایش هشتم)

تشریح کامل سوالات مبانی شیمی تجزیه (ویرایش هشتم)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب بلورها و ساختارهای بلوری

بلورها و ساختارهای بلوری

ناشر: نشر افروز
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب برای آزمایشگاه شیمی تجزیه

آمار کاربردی با نرم افزار مینی تب برای آزمایشگاه شیمی تجزیه

ناشر: انتشارات علم و صنعت
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مایعات یونی

مقدمه ای بر مایعات یونی

ناشر: پژوهشکده صنعت نفت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول بسپارش (جلد دوم)

اصول بسپارش (جلد دوم)

ناشر: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب شیمی تجزیه جلداول:مبانی شیمی تجزیه

شیمی تجزیه جلداول:مبانی شیمی تجزیه

ناشر: انتشارات خانیران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب شیمی تجزیه جلدسوم:اصول تجزیه دستگاهی

شیمی تجزیه جلدسوم:اصول تجزیه دستگاهی

ناشر: انتشارات خانیران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی شیمی تجزیه (جلد اول)

مبانی شیمی تجزیه (جلد اول)

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه

کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب روشهای تجزیه حرارتی

روشهای تجزیه حرارتی

ناشر: انتشارات دانشگاه اصفهان
نویسنده:

قیمت : ۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۳۵۰ تومان

کتاب روشهای دستگاهی تجزیه شیمیایی - جلد اول

روشهای دستگاهی تجزیه شیمیایی - جلد اول

ناشر: آرویج
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل - اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ

تشریح کامل مسائل - اصول تجزیه دستگاهی اسکوگ

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل مبانی شیمی تجزیه 1

تشریح کامل مسائل مبانی شیمی تجزیه 1

ناشر: انتشارات به آوران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان