منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی شیمی » شیمی تجزیه

کتاب کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه

کروماتوگرافی گاز و مایع در شیمی تجزیه

ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۱,۵۰۰ تومان

کتاب روشهای تجزیه حرارتی

روشهای تجزیه حرارتی

ناشر: انتشارات دانشگاه اصفهان
نویسنده:

قیمت: ۱,۵۰۰ تومان

کتاب شیمی تجزیه

شیمی تجزیه

ناشر: انتشارات دانشگاه گیلان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب شیمی تجزیه 1 و 2 و 3

شیمی تجزیه 1 و 2 و 3

ناشر: انتشارات دل پیشه
نویسنده:

قیمت: ۴,۲۰۰ تومان

کتاب تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه 2

تشریح کامل مسائل شیمی تجزیه 2

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان