منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب رویکردها و روش های تحقیق در - برنامه ریزی منطقه ای

رویکردها و روش های تحقیق در - برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت: ۵,۹۰۰ تومان

کتاب شناسایی نقاط با ارزش شهری

شناسایی نقاط با ارزش شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت: ۲,۸۰۰ تومان

کتاب منظر شهری

منظر شهری

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب آئین شهرسازی پایدار

آئین شهرسازی پایدار

ناشر: انتشارات مهر ایمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان

کتاب آفرینش مرکز شهری سرزنده

آفرینش مرکز شهری سرزنده

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب فوتوریسم

فوتوریسم

ناشر: انتشارات راهیان
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب جستارهای شهرسازی

جستارهای شهرسازی

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب معنی محیط ساخته شده

معنی محیط ساخته شده

ناشر: انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب دوره تاریک پیش رو

دوره تاریک پیش رو

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب روان شناسی محیطی

روان شناسی محیطی

ناشر: انتشارات وانیا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب محیط و رفتار اجتماعی

محیط و رفتار اجتماعی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان