منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب آفرینش مرکز شهری سرزنده

آفرینش مرکز شهری سرزنده

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب فوتوریسم

فوتوریسم

ناشر: انتشارات راهیان
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب جستارهای شهرسازی

جستارهای شهرسازی

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب معنی محیط ساخته شده

معنی محیط ساخته شده

ناشر: انتشارات سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب دوره تاریک پیش رو

دوره تاریک پیش رو

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب روان شناسی محیطی

روان شناسی محیطی

ناشر: انتشارات وانیا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب محیط و رفتار اجتماعی

محیط و رفتار اجتماعی

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب حقوق شهری و شهرسازی

حقوق شهری و شهرسازی

ناشر: انتشارات مجد
نویسنده:

قیمت: ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرها

تراکم ساختمانی و جمعیتی در شهرها

ناشر: انتشارات مزینانی
نویسنده:

قیمت: ۲,۸۰۰ تومان

کتاب واژه نامه تخصصی برنامه ریزی شهری

واژه نامه تخصصی برنامه ریزی شهری

ناشر: احرار تبریز
نویسنده:

قیمت: ۲,۵۰۰ تومان

کتاب جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی

جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل و طراحی فضاهای شهری

تحلیل و طراحی فضاهای شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب قوانین ساخت و ساز شهری

قوانین ساخت و ساز شهری

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب سری منابع آموزشی شهرداری ها - اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

سری منابع آموزشی شهرداری ها - اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت: ۵,۸۰۰ تومان