منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب دیدگاه های نو در سیستم های شهری

دیدگاه های نو در سیستم های شهری

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب واژه نامه جامع

واژه نامه جامع

ناشر: انتشارات کوشامهر
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی 2

کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی 2

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب کاردانی به کارشناسی - زبان انگلیسی - ویژه کلیه رشته ها

کاردانی به کارشناسی - زبان انگلیسی - ویژه کلیه رشته ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب دکتری Ph.D - استعداد تحصیلی - رتبه یک آزمون دکتری

دکتری Ph.D - استعداد تحصیلی - رتبه یک آزمون دکتری

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - GMAT

کارشناسی ارشد - GMAT

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

کتاب A Planners Dictionary

A Planners Dictionary

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب فرهنگ فرآیند برنامه ریزی کاربردی زمین

فرهنگ فرآیند برنامه ریزی کاربردی زمین

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران - بر اساس رویکرد راهبردی

اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران - بر اساس رویکرد راهبردی

ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی - دکتری نیمه متمرکز

کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی - دکتری نیمه متمرکز (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب پاره ای از ضوابط و مقررات - شهرسازی و معماری شهرداری تهران

پاره ای از ضوابط و مقررات - شهرسازی و معماری شهرداری تهران

ناشر: انتشارات هله
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مباحث شهرسازی و معماری ایران

مقدمه ای بر مباحث شهرسازی و معماری ایران

ناشر: انتشارات دنیای کتاب واژه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب شهر فردا

شهر فردا

ناشر: انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبلمان شهری - مسائل و چالش ها

مبلمان شهری - مسائل و چالش ها

ناشر: انتشارات دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهرها

طراحی شهرها

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان