منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب کارشناسی ارشد - GMAT

کارشناسی ارشد - GMAT

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۵۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۸,۶۰۰ تومان

کتاب A Planners Dictionary

A Planners Dictionary

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب فرهنگ فرآیند برنامه ریزی کاربردی زمین

فرهنگ فرآیند برنامه ریزی کاربردی زمین

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران - بر اساس رویکرد راهبردی

اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران - بر اساس رویکرد راهبردی

ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی - دکتری نیمه متمرکز

کتاب جامع آزمون زبان انگلیسی - دکتری نیمه متمرکز (ویرایش سوم)

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب پاره ای از ضوابط و مقررات - شهرسازی و معماری شهرداری تهران

پاره ای از ضوابط و مقررات - شهرسازی و معماری شهرداری تهران

ناشر: انتشارات هله
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مباحث شهرسازی و معماری ایران

مقدمه ای بر مباحث شهرسازی و معماری ایران

ناشر: انتشارات دنیای کتاب واژه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با - مقررات معماری و شهرسازی (طرح 5 معماری)

آشنایی با - مقررات معماری و شهرسازی (طرح 5 معماری)

ناشر: اندیشه سرا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب شهر فردا

شهر فردا

ناشر: انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبلمان شهری - مسائل و چالش ها

مبلمان شهری - مسائل و چالش ها

ناشر: انتشارات دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مطلوبیت خیابان های شهری

مطلوبیت خیابان های شهری

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب طراحی شهرها

طراحی شهرها

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب درک و بیان محیط شهری جلد اول

درک و بیان محیط شهری جلد اول

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب میادین شهری

میادین شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۸۲۰ تومان

کتاب تراکم در شهرسازی

تراکم در شهرسازی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان