منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب توسعۀ مسکن همساز با توسعۀ پایدار

توسعۀ مسکن همساز با توسعۀ پایدار

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب مبادی ورودی شهر - حلقۀ گمشدۀ بافت شهری

مبادی ورودی شهر - حلقۀ گمشدۀ بافت شهری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب سرعت 30

سرعت 30

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب ساختار شهرها و برون شهرهای کهن

ساختار شهرها و برون شهرهای کهن

ناشر: انتشارات نوید شیراز
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب رویکردها و روش های تحقیق در - برنامه ریزی منطقه ای

رویکردها و روش های تحقیق در - برنامه ریزی منطقه ای

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت: ۵,۹۰۰ تومان

کتاب شناسایی نقاط با ارزش شهری

شناسایی نقاط با ارزش شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد
نویسنده:

قیمت: ۲,۸۰۰ تومان

کتاب منظر شهری

منظر شهری

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب آئین شهرسازی پایدار

آئین شهرسازی پایدار

ناشر: انتشارات مهر ایمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۲,۵۰۰ تومان