منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب شهر آرام، شهر استرس زدا

شهر آرام، شهر استرس زدا

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

ناشر: آزاد پیما
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب گزیده ای از قوانین و مقررات شهرسازی 1393

گزیده ای از قوانین و مقررات شهرسازی 1393

ناشر: آزاد پیما
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مبانی نظری شهرسازی

مقدمه ای بر مبانی نظری شهرسازی

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب ضوابط ساخت و ساز شهری

ضوابط ساخت و ساز شهری

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار

طراحی شهری محیطی آب کنار

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب کافی شاپ و زندگی شهری

کافی شاپ و زندگی شهری

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب شهر و نظریه انتقادی

شهر و نظریه انتقادی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور

سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور

ناشر: انتشارات گنج هنر
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب فوکو، فضا و برنامه ریزی

فوکو، فضا و برنامه ریزی

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب تئوری شکل شهر

تئوری شکل شهر

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۹۰۰ تومان

کتاب دیدگاه های نو در سیستم های شهری

دیدگاه های نو در سیستم های شهری

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب واژه نامه جامع

واژه نامه جامع

ناشر: انتشارات کوشامهر
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی 2

کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی 2

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب کاردانی به کارشناسی - زبان انگلیسی - ویژه کلیه رشته ها

کاردانی به کارشناسی - زبان انگلیسی - ویژه کلیه رشته ها

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب دکتری Ph.D - استعداد تحصیلی - رتبه یک آزمون دکتری

دکتری Ph.D - استعداد تحصیلی - رتبه یک آزمون دکتری

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۴۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۷,۸۰۰ تومان