منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب دیدگاه های نو در سیستم های شهری

دیدگاه های نو در سیستم های شهری

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب واژه نامه جامع

واژه نامه جامع

ناشر: انتشارات کوشامهر
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی 2

کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی 2

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب دکتری Ph.D - استعداد تحصیلی - رتبه یک آزمون دکتری

دکتری Ph.D - استعداد تحصیلی - رتبه یک آزمون دکتری

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - GMAT

کارشناسی ارشد - GMAT

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب A Planners Dictionary

A Planners Dictionary

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران - بر اساس رویکرد راهبردی

اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران - بر اساس رویکرد راهبردی

ناشر: انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب شهر فردا

شهر فردا

ناشر: انتشارات سازمان شهرداریهای کشور
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان