منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب بسترسازی فضاهای شهری ومسکونی برای معلولین

بسترسازی فضاهای شهری ومسکونی برای معلولین

ناشر: آزاده پیما
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب طراحی جوامع برنامه ریزی شده

طراحی جوامع برنامه ریزی شده

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری

توسعه فرهنگی و اجتماعی در حوزه شهری

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۹۱۰ تومان

کتاب چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم

چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم

ناشر: انتشارات علم معمار رویال
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۱۵۰ تومان

کتاب مبانی برنامه ریزی وسیاست های اجتماعی

مبانی برنامه ریزی وسیاست های اجتماعی

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب مبلمان خیابانی

مبلمان خیابانی

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب فرهنگ، شهرگرایی و برنامه ریزی

فرهنگ، شهرگرایی و برنامه ریزی

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر روان شناسی شهری جلد1-2

مقدمه ای بر روان شناسی شهری جلد1-2

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت : ۸۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۵,۶۰۰ تومان

کتاب شهرهای اسلامی - در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا

شهرهای اسلامی - در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا

ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مقالاتی دربارۀ شهر اسلامی

مقالاتی دربارۀ شهر اسلامی

ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب آغاز شهرنشینی در ایران

آغاز شهرنشینی در ایران

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر پراکنده رویی (خزش) شهری

درآمدی بر پراکنده رویی (خزش) شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان