منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب مقدمه ای بر روان شناسی شهری جلد1-2

مقدمه ای بر روان شناسی شهری جلد1-2

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۸۴,۰۰۰ تومان

کتاب شهرهای اسلامی - در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا

شهرهای اسلامی - در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا

ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقالاتی دربارۀ شهر اسلامی

مقالاتی دربارۀ شهر اسلامی

ناشر: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب آغاز شهرنشینی در ایران

آغاز شهرنشینی در ایران

ناشر: مرکز نشر دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر پراکنده رویی (خزش) شهری

درآمدی بر پراکنده رویی (خزش) شهری

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شهر آرام، شهر استرس زدا

شهر آرام، شهر استرس زدا

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب گزیده ای از قوانین و مقررات شهرسازی 1393

گزیده ای از قوانین و مقررات شهرسازی 1393

ناشر: آزاد پیما
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب ضوابط ساخت و ساز شهری

ضوابط ساخت و ساز شهری

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار

طراحی شهری محیطی آب کنار

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب کافی شاپ و زندگی شهری

کافی شاپ و زندگی شهری

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب شهر و نظریه انتقادی

شهر و نظریه انتقادی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب فوکو، فضا و برنامه ریزی

فوکو، فضا و برنامه ریزی

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری شکل شهر

تئوری شکل شهر

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۱,۰۰۰ تومان