منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب ضوابط ساخت و ساز شهری

ضوابط ساخت و ساز شهری

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی شهری محیطی آب کنار

طراحی شهری محیطی آب کنار

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب کافی شاپ و زندگی شهری

کافی شاپ و زندگی شهری

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب شهر و نظریه انتقادی

شهر و نظریه انتقادی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب فوکو، فضا و برنامه ریزی

فوکو، فضا و برنامه ریزی

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری شکل شهر

تئوری شکل شهر

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۱,۰۰۰ تومان

کتاب دیدگاه های نو در سیستم های شهری

دیدگاه های نو در سیستم های شهری

ناشر: انتشارات مدیران امروز
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب واژه نامه جامع

واژه نامه جامع

ناشر: انتشارات کوشامهر
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی 2

کارشناسی ارشد - ریاضیات عمومی 2

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب دکتری Ph.D - استعداد تحصیلی - رتبه یک آزمون دکتری

دکتری Ph.D - استعداد تحصیلی - رتبه یک آزمون دکتری

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۴۲,۰۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - GMAT

کارشناسی ارشد - GMAT

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب A Planners Dictionary

A Planners Dictionary

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان