منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خود تراکم

دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خود تراکم

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی برنامه ریزی وسیاست های اجتماعی

مبانی برنامه ریزی وسیاست های اجتماعی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب مبلمان خیابانی

مبلمان خیابانی

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

درآمدی بر تولید فضای هانری لوفور

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان