منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب هنرهای شهری

هنرهای شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب پروژه های شهری راهکارهای مدیریتی

پروژه های شهری راهکارهای مدیریتی

ناشر: موسسه نشرشهر
نویسنده:

قیمت : ۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۶۰۰ تومان

کتاب تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 2 - دوران قاجار و پهلوی

تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران 2 - دوران قاجار و پهلوی

ناشر: آرمانشهر
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری

مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات دکتری شهرسازی

بانک سوالات دکتری شهرسازی

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب شهروبافت فرسوده با بررسی مفهوم هویت

شهروبافت فرسوده با بررسی مفهوم هویت

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب باز ساهت شهر تجربه های چند

باز ساهت شهر تجربه های چند

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب ضوابط شهرسازی در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

ضوابط شهرسازی در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آوازه ای برای یک شهر جستاری کوتاه بر برندسازی شهری

آوازه ای برای یک شهر جستاری کوتاه بر برندسازی شهری

ناشر: انتشارات برقعی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب شهر خلاق

شهر خلاق

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ساماندهی محور سواره و پیاده در میادین شهری

ساماندهی محور سواره و پیاده در میادین شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب مبانی طراحی فضاهای امن عمومی درکلان شهرهااز منظر پدافند غیر عامل

مبانی طراحی فضاهای امن عمومی درکلان شهرهااز منظر پدافند غیر عامل

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۱۲۰ تومان

کتاب اصول طراحی اراضی حاشیه بزرگراه به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بلایا

اصول طراحی اراضی حاشیه بزرگراه به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بلایا

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ارزیابی استفاده از حسگرغیرتماسی دراندازه گیری مدول برشی حداکثر در خاک های دانه ای و شنی لایه بندی شده

ارزیابی استفاده از حسگرغیرتماسی دراندازه گیری مدول برشی حداکثر در خاک های دانه ای و شنی لایه بندی شده

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان