منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب شهروبافت فرسوده با بررسی مفهوم هویت

شهروبافت فرسوده با بررسی مفهوم هویت

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب باز ساهت شهر تجربه های چند

باز ساهت شهر تجربه های چند

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب ضوابط شهرسازی در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

ضوابط شهرسازی در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب آوازه ای برای یک شهر جستاری کوتاه بر برندسازی شهری

آوازه ای برای یک شهر جستاری کوتاه بر برندسازی شهری

ناشر: انتشارات برقعی
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب شهر خلاق

شهر خلاق

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ساماندهی محور سواره و پیاده در میادین شهری

ساماندهی محور سواره و پیاده در میادین شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب مبانی طراحی فضاهای امن عمومی درکلان شهرهااز منظر پدافند غیر عامل

مبانی طراحی فضاهای امن عمومی درکلان شهرهااز منظر پدافند غیر عامل

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۱۲۰ تومان

کتاب اصول طراحی اراضی حاشیه بزرگراه به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بلایا

اصول طراحی اراضی حاشیه بزرگراه به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بلایا

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب ارزیابی استفاده از حسگرغیرتماسی دراندازه گیری مدول برشی حداکثر در خاک های دانه ای و شنی لایه بندی شده

ارزیابی استفاده از حسگرغیرتماسی دراندازه گیری مدول برشی حداکثر در خاک های دانه ای و شنی لایه بندی شده

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب راهنمای کنترل کیفیت و اجرای ملات خشک آماده ملات بنایی و ملات اندود کاری

راهنمای کنترل کیفیت و اجرای ملات خشک آماده ملات بنایی و ملات اندود کاری

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهر سازی
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب ملاحظات جنسیت در کاهش خطرپذیری بحران

ملاحظات جنسیت در کاهش خطرپذیری بحران

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن وشهرسازی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خود تراکم

دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خود تراکم

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان