منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب هنرهای شهری

هنرهای شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری

مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات دکتری شهرسازی

بانک سوالات دکتری شهرسازی

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب باز ساهت شهر تجربه های چند

باز ساهت شهر تجربه های چند

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب ضوابط شهرسازی در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

ضوابط شهرسازی در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب شهر خلاق

شهر خلاق

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب ساماندهی محور سواره و پیاده در میادین شهری

ساماندهی محور سواره و پیاده در میادین شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی اراضی حاشیه بزرگراه به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بلایا

اصول طراحی اراضی حاشیه بزرگراه به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بلایا

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان