منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب ضوابط شهرسازی در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

ضوابط شهرسازی در شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب شهر خلاق

شهر خلاق

ناشر: دفترپژوهش فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب ساماندهی محور سواره و پیاده در میادین شهری

ساماندهی محور سواره و پیاده در میادین شهری

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی اراضی حاشیه بزرگراه به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بلایا

اصول طراحی اراضی حاشیه بزرگراه به منظور کاهش آسیب پذیری در برابر بلایا

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خود تراکم

دستورالعمل و مشخصات فنی بتن خود تراکم

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن شهرسازی
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان