منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب نقش مبلمان شهری در دفاع پنهان

نقش مبلمان شهری در دفاع پنهان

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۸۰۰ تومان

کتاب گزیده منظر شهری

گزیده منظر شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب کلید واژه های زیباسازی شهری

کلید واژه های زیباسازی شهری

ناشر: موسسه نشرشهر
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مطالبات شهری

مطالبات شهری

ناشر: موسسه نشرشهر
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب کارکرد زیبایی درشهر

کارکرد زیبایی درشهر

ناشر: موسسه نشرشهر
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب مبلمان شهری

مبلمان شهری

ناشر: موسسه نشرشهر
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب کیفیت زندگی شهری

کیفیت زندگی شهری

ناشر: موسسه نشرشهر
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب هنرهای شهری

هنرهای شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه محقق اردبیلی
نویسنده:

قیمت: ۳,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری

مدیریت گسترش کالبدی شهر با رویکرد رشد هوشمند شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات دکتری شهرسازی

بانک سوالات دکتری شهرسازی

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب باز ساهت شهر تجربه های چند

باز ساهت شهر تجربه های چند

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

GIS و آنالیز شبکه های ارتباطی شهر

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان