منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب قوانین ساخت و ساز شهری

قوانین ساخت و ساز شهری

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سری منابع آموزشی شهرداری ها - اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

سری منابع آموزشی شهرداری ها - اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت : ۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۲۲۰ تومان

کتاب زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک

زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب سبز شهرداری 8 - تاسیسات خدمات شهری

کتاب سبز شهرداری 8 - تاسیسات خدمات شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب ساختمان بلند و شهر

ساختمان بلند و شهر

ناشر: انتشارات شهر
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب مجموعه مباحث و روش های شهرسازی - محیط زیست دوره (1-2)

مجموعه مباحث و روش های شهرسازی - محیط زیست دوره (1-2)

ناشر: انتشارات شهیدی
نویسنده:

قیمت : ۴۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۹۰۰ تومان

کتاب مدیریت حس منطقه

مدیریت حس منطقه

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب نظریۀ برنامه ریزی ؛ از مباحثۀ سیاسی تا بازسازی روش شناختی

نظریۀ برنامه ریزی ؛ از مباحثۀ سیاسی تا بازسازی روش شناختی

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۸۲۰ تومان

کتاب شهر زیست پذیر - از مبانی تا معانی

شهر زیست پذیر - از مبانی تا معانی

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تبارشناسی باز آفرینی شهری از باز سازی تا نوزایی

تبارشناسی باز آفرینی شهری از باز سازی تا نوزایی

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب شهرسازی چیست؟

شهرسازی چیست؟

ناشر: انتشارات سمیرا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب بوستان ها و فضای سبز شهری

بوستان ها و فضای سبز شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه یزد
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

جداره های شهری و نقش آنها در فضای شهری

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۷۲۰ تومان

کتاب کتاب سبز راهنمای شهرداری ها - مواد زائد جامد شهری

کتاب سبز راهنمای شهرداری ها - مواد زائد جامد شهری

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب استراتژی توسعه شهری

استراتژی توسعه شهری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۲۲۰ تومان