منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

هویت شهر(مبانی هاو مولفه ها و جلوه ها)

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی شهری

ناشر: شرکت سهامی انتشار
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب انسان شناسی فرهنگی شهرتهران

انسان شناسی فرهنگی شهرتهران

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب زندگی فضا بنا به ترتیب

زندگی فضا بنا به ترتیب

ناشر: انتشارات روزنه
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب فصلنامه معماری و شهرسازی همشهری شماره 34

فصلنامه معماری و شهرسازی همشهری شماره 34

ناشر: همشهری معماری
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب شهر همگان

شهر همگان

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

شکل شهرها اقتصاد سیاسی و طراحی شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب جسم و جان شهر

جسم و جان شهر

ناشر: انتشارات روزنه
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۵۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - تاریخ شهر و شهرسازی

کارشناسی ارشد - تاریخ شهر و شهرسازی

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد GIS در شهرسازی

کاربرد GIS در شهرسازی

ناشر: انتشارات دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب بنیان های نظری در مطالعات شهری

بنیان های نظری در مطالعات شهری

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۴۵,۹۰۰ تومان

کتاب بنیادهای شهرسازی مدرن

بنیادهای شهرسازی مدرن

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

ناشر: انتشارات آگاه
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب زنان شهر و شهرسازی

زنان شهر و شهرسازی

ناشر: انتشارات آگاه
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان