منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » شهرسازی

کتاب جسم و جان شهر

جسم و جان شهر

ناشر: انتشارات روزنه
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۵۰۰ تومان

کتاب کارشناسی ارشد - تاریخ شهر و شهرسازی

کارشناسی ارشد - تاریخ شهر و شهرسازی

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد GIS در شهرسازی

کاربرد GIS در شهرسازی

ناشر: انتشارات دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب بنیان های نظری در مطالعات شهری

بنیان های نظری در مطالعات شهری

ناشر: انتشارات تیسا
نویسنده:

قیمت: ۴۵,۹۰۰ تومان

کتاب بنیادهای شهرسازی مدرن

بنیادهای شهرسازی مدرن

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

اندیشه های نو در مدیریت و حکمروایی شهری

ناشر: انتشارات آگاه
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب زنان شهر و شهرسازی

زنان شهر و شهرسازی

ناشر: انتشارات آگاه
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر نوشهر گرایی

مقدمه ای بر نوشهر گرایی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۵۰۰ تومان

کتاب شهرعلوی

شهرعلوی

ناشر: انتشارات خورشید باران
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب امنیت و شهراسلامی

امنیت و شهراسلامی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبائی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب شهرهای چند فرهنگی جهانی

شهرهای چند فرهنگی جهانی

ناشر: آرمان شهر
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۵۰۰ تومان