منو های سمت راست

کتاب ها » شهرسازی » اقتصاد شهری

کتاب اقتصاد نوین شهری ومنطقه ای

اقتصاد نوین شهری ومنطقه ای

ناشر: انتشارات نورعلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی به اقتصاد شهری (ویراست سوم)

درآمدی به اقتصاد شهری (ویراست سوم)

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب کوچک زیباست - اقتصاد با ابعاد انسانی

کوچک زیباست - اقتصاد با ابعاد انسانی

ناشر: انتشارات سروش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب شهری شدن سرمایه

شهری شدن سرمایه

ناشر: انتشارات دات
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب جنگ اقتصادی و پدافند غیر عامل

جنگ اقتصادی و پدافند غیر عامل

ناشر: بوستان حمید
نویسنده:

قیمت: ۳,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهر نشینی ایران

درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهر نشینی ایران

ناشر: انتشارات دانش نگار
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب شهر و اقتصاد شهری

شهر و اقتصاد شهری

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب در آمدی بر اقتصاد شهری

در آمدی بر اقتصاد شهری

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان