منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » شهرسازی » اقتصاد شهری

کتاب مبانی اقتصاد شهری

مبانی اقتصاد شهری

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۵۰۰ تومان

کتاب الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم

الگوهای شهری برای اقتصاد سبز استفاده موثر از تراکم

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات شهر سازی 1

مجموعه مقالات شهر سازی 1 (اقتصاد شهری)

ناشر: نشر ترخون
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب درآمدی بر نقش و عملکرد اقتصادی شهرها

درآمدی بر نقش و عملکرد اقتصادی شهرها

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب اقتصاد نوین شهری ومنطقه ای

اقتصاد نوین شهری ومنطقه ای

ناشر: انتشارات نورعلم
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب درآمدی به اقتصاد شهری (ویراست سوم)

درآمدی به اقتصاد شهری (ویراست سوم)

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب اقتصاد مقاصد گردشگری

اقتصاد مقاصد گردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۷۰۰ تومان

کتاب کوچک زیباست - اقتصاد با ابعاد انسانی

کوچک زیباست - اقتصاد با ابعاد انسانی

ناشر: انتشارات سروش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شهری شدن سرمایه

شهری شدن سرمایه

ناشر: انتشارات دات
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب جنگ اقتصادی و پدافند غیر عامل

جنگ اقتصادی و پدافند غیر عامل

ناشر: بوستان حمید
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب شهر خلاق اقتصاد پایدار 2

شهر خلاق اقتصاد پایدار 2

قیمت : ۱۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۴۲۰ تومان

کتاب درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهر نشینی ایران

درآمدی بر اقتصاد سیاسی شهر نشینی ایران

ناشر: دانش نگار
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب شهر و اقتصاد شهری

شهر و اقتصاد شهری

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب در آمدی بر اقتصاد شهری

در آمدی بر اقتصاد شهری

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای مسائل دینامیک مریام (جلد دوم - ویرایش ششم)

راهنمای مسائل دینامیک مریام (جلد دوم - ویرایش ششم)

ناشر: نشر کتاب دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان