منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب گنجینۀ سوالات آزمون های استخدامی

گنجینۀ سوالات آزمون های استخدامی

ناشر: صاحب اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب مجموعه آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

مجموعه آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه آزمون های استخدامی دولتی - نهاد ها- موسسات - ادارات وشرکت ها و...

گنجینه آزمون های استخدامی دولتی - نهاد ها- موسسات - ادارات وشرکت ها و...

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی واطلاعات عمومی

آزمون های استخدامی واطلاعات عمومی

ناشر: انتشارات ترانه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب منابع کلیدی آزمون استخدامی

منابع کلیدی آزمون استخدامی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

مرجع کامل آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

ناشر: صاحب اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای شرکت در آزمون های استخدامی

راهنمای شرکت در آزمون های استخدامی

ناشر: علوم ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمون های استخدامی

مجموعه سوالات آزمون های استخدامی

ناشر: انتشارات پژوهش های فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب آزمون عمومی استخدامی

آزمون عمومی استخدامی

ناشر: گپ ، رشت
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۳۱۰ تومان

کتاب نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ها ،ادارات، بانک ها، نهادهای دولتی و....

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ها ،ادارات، بانک ها، نهادهای دولتی و....

ناشر: اسرار دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب بانک سوالات آزمون استخدامی اموراداری

بانک سوالات آزمون استخدامی اموراداری

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب آزمونهای استخدامی عمران (دروس عمومی و تخصصی)

آزمونهای استخدامی عمران (دروس عمومی و تخصصی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان