منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب منابع کلیدی آزمون استخدامی

منابع کلیدی آزمون استخدامی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب مرجع کامل آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

مرجع کامل آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

ناشر: صاحب اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب راهنمای شرکت در آزمون های استخدامی

راهنمای شرکت در آزمون های استخدامی

ناشر: علوم ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمون های استخدامی

مجموعه سوالات آزمون های استخدامی

ناشر: انتشارات پژوهش های فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب آزمون عمومی استخدامی

آزمون عمومی استخدامی

ناشر: گپ ، رشت
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۳۱۰ تومان

کتاب نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ها ،ادارات، بانک ها، نهادهای دولتی و....

نمونه سوالات آزمونهای استخدامی شرکت ها ،ادارات، بانک ها، نهادهای دولتی و....

ناشر: اسرار دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب بانک سوالات آزمون استخدامی اموراداری

بانک سوالات آزمون استخدامی اموراداری

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب آزمونهای استخدامی عمران (دروس عمومی و تخصصی)

آزمونهای استخدامی عمران (دروس عمومی و تخصصی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب آزمون های جامع استخدامی بانکها

آزمون های جامع استخدامی بانکها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب استخدامی علوم پزشکی (پرستاری، مامایی)

استخدامی علوم پزشکی (پرستاری، مامایی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب نمونه سوالات آزمون های استخدامی عمران

نمونه سوالات آزمون های استخدامی عمران

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۶۲۰ تومان

کتاب نمونه سوالات مقررات ملی ساختمان مقطع کاردانی

نمونه سوالات مقررات ملی ساختمان مقطع کاردانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۵۲۰ تومان