منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب استخدامی معارف

استخدامی معارف

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مصاحیه حضوری تخصصی رشته مدیریت

مصاحیه حضوری تخصصی رشته مدیریت

ناشر: انتشارات ترنم بهار
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی انگلیسی

گنجینه سوالات آزمون های استخدامی انگلیسی

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت: ۶,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینۀ سوالات آزمون های استخدامی

گنجینۀ سوالات آزمون های استخدامی

ناشر: صاحب اندیشه
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

مجموعه آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی واطلاعات عمومی

آزمون های استخدامی واطلاعات عمومی

ناشر: انتشارات ترانه
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان