منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب راهکار های نوین افزایش استعداد تحصیلی و توان علمی هوش

راهکار های نوین افزایش استعداد تحصیلی و توان علمی هوش

ناشر: انتشارات علوی
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه سوالت آزمون های استخدامی ریاضی

گنجینه سوالت آزمون های استخدامی ریاضی

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ادبیات

گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ادبیات

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلام ایران + پرسش و پاسخ

قانون اساسی جمهوری اسلام ایران + پرسش و پاسخ

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب آمادگی برای آزمون های استخدامی ریاضی و آمار

آمادگی برای آزمون های استخدامی ریاضی و آمار

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آمادگی برای ازمون های استخدامی زبان و ادبیات فارسی

آمادگی برای ازمون های استخدامی زبان و ادبیات فارسی

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب آمادگی برای آزمون های استخدامی فرهنگ ومعارف اسلامی

آمادگی برای آزمون های استخدامی فرهنگ ومعارف اسلامی

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب استخدامی معارف

استخدامی معارف

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مصاحیه حضوری تخصصی رشته مدیریت

مصاحیه حضوری تخصصی رشته مدیریت

ناشر: انتشارات ترنم بهار
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی انگلیسی

گنجینه سوالات آزمون های استخدامی انگلیسی

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب هوش واستعداد تحصیلی آمادگی برای آزمون های استخدامی

هوش واستعداد تحصیلی آمادگی برای آزمون های استخدامی

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی تامین احتماعی و بیمه

آزمون های استخدامی تامین اجتماعی و بیمه

ناشر: پرستش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان