منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب آزمون های استخدامی حسابداری

آزمون های استخدامی حسابداری

ناشر: دانیال دامون
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع مصاحبه های حضوری (گزینش)

کامل ترین مرجع مصاحبه های حضوری (گزینش)

ناشر: انتشارات مولف
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۷۱۰ تومان

کتاب مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری

مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات آزمون های استخدامی و مصاحبه حضوری

بانک سوالات آزمون های استخدامی و مصاحبه حضوری

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب راهکار های نوین افزایش استعداد تحصیلی و توان علمی هوش

راهکار های نوین افزایش استعداد تحصیلی و توان علمی هوش

ناشر: انتشارات علوی
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب گنجینه سوالت آزمون های استخدامی ریاضی

گنجینه سوالت آزمون های استخدامی ریاضی

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان

کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ادبیات

گنجینه سوالات آزمون های استخدامی ادبیات

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب قانون اساسی جمهوری اسلام ایران + پرسش و پاسخ

قانون اساسی جمهوری اسلام ایران + پرسش و پاسخ

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب آمادگی برای آزمون های استخدامی ریاضی و آمار

آمادگی برای آزمون های استخدامی ریاضی و آمار

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آمادگی برای ازمون های استخدامی زبان و ادبیات فارسی

آمادگی برای ازمون های استخدامی زبان و ادبیات فارسی

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب آمادگی برای آزمون های استخدامی فرهنگ ومعارف اسلامی

آمادگی برای آزمون های استخدامی فرهنگ ومعارف اسلامی

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب استخدامی معارف

استخدامی معارف

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب مصاحیه حضوری تخصصی رشته مدیریت

مصاحیه حضوری تخصصی رشته مدیریت

ناشر: انتشارات ترنم بهار
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی انگلیسی

گنجینه سوالات آزمون های استخدامی انگلیسی

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب هوش واستعداد تحصیلی آمادگی برای آزمون های استخدامی

هوش واستعداد تحصیلی آمادگی برای آزمون های استخدامی

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان