منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب مصاحیه حضوری تخصصی رشته مدیریت

مصاحیه حضوری تخصصی رشته مدیریت

ناشر: انتشارات ترنم بهار
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب گنجینه سوالات آزمون های استخدامی انگلیسی

گنجینه سوالات آزمون های استخدامی انگلیسی

ناشر: انتشارات مهرگان قلم
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب هوش واستعداد تحصیلی آمادگی برای آزمون های استخدامی

هوش واستعداد تحصیلی آمادگی برای آزمون های استخدامی

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی تامین احتماعی و بیمه

آزمون های استخدامی تامین اجتماعی و بیمه

ناشر: پرستش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب گنجینۀ سوالات آزمون های استخدامی

گنجینۀ سوالات آزمون های استخدامی

ناشر: صاحب اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب مجموعه آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

مجموعه آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب گنجینه آزمون های استخدامی دولتی - نهاد ها- موسسات - ادارات وشرکت ها و...

گنجینه آزمون های استخدامی دولتی - نهاد ها- موسسات - ادارات وشرکت ها و...

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی واطلاعات عمومی

آزمون های استخدامی واطلاعات عمومی

ناشر: انتشارات ترانه
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان