منو های سمت راست

کتاب ها » استخدامی

کتاب گنجینه جامع آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

گنجینه جامع آزمون های استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی آموزش و پرورش

آزمون استخدامی آموزش و پرورش

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب کلید استخدامی از سیر تا پیاز

کلید استخدامی از سیر تا پیاز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

آزمون های استخدامی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب پرسش و پاسخ های چهار گزینه ای آزمون های استخدامی بانک ها

پرسش و پاسخ های چهار گزینه ای آزمون های استخدامی بانک ها

ناشر: انتشارات سها دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان

کتاب راهنمای شرکت در آزمون های استخدامی بانک ها

راهنمای شرکت در آزمون های استخدامی بانک ها

ناشر: انتشارات علوم ایران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آزمون استخدامی بانک ها

آزمون استخدامی بانک ها

ناشر: گپ ، رشت
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان

کتاب گنجینه آزمون های استخدامی بانک ها

گنجینه آزمون های استخدامی بانک ها

ناشر: انتشارات کعبه دل
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها

مجموعه سوالات آزمون های استخدامی بانک ها

ناشر: صاحبان اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب کلیدی ترین سوالات آزمون های استخدامی مدیریت

کلیدی ترین سوالات آزمون های استخدامی مدیریت

ناشر: صاحبان اندیشه
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب آزمون های استخدامی حسابداری

آزمون های استخدامی حسابداری

ناشر: دانیال دامون
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب کامل ترین مرجع مصاحبه های حضوری (گزینش)

کامل ترین مرجع مصاحبه های حضوری (گزینش)

ناشر: انتشارات مولف
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۷۱۰ تومان

کتاب مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری

مجموعه آزمون های مصاحبه حضوری

ناشر: آذرین مهر
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب بانک سوالات آزمون های استخدامی و مصاحبه حضوری

بانک سوالات آزمون های استخدامی و مصاحبه حضوری

ناشر: انتشارات کتابخانه فرهنگ
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان