منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » جغرافیا » کاربرد نرم افزار در جغرافیا

کتاب کاربرد کوانتوم GISدر علوم و مهندسی آب

کاربرد کوانتوم GISدر علوم و مهندسی آب

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مطالعه و برنامه ریزی توریسم با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

مطالعه و برنامه ریزی توریسم با سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)

ناشر: دشتی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب GeoServer راهنمای جامع WebGIS برای مبتدیان

GeoServer راهنمای جامع WebGIS برای مبتدیان

ناشر: انتشارات پندارپارس
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی ArcGIS (مقدماتی)

آموزش کاربردی ArcGIS (مقدماتی)

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای کاربردی نرم افزار ENVI و پردازش تصاویر ماهواره ای ENVI5.1

راهنمای کاربردی نرم افزار ENVI و پردازش تصاویر ماهواره ای ENVI5.1

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

تکنولوژی GPS و گیرنده های دستی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب کاربرد GIS در برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی

کاربرد GIS در برنامه ریزی ناحیه ای و روستایی

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب سری منابع آموزشی شهرداری ها - آمایش سرزمین

سری منابع آموزشی شهرداری ها - آمایش سرزمین

ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
نویسنده:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب اصول و مبانی جغرافیای جمعیت

اصول و مبانی جغرافیای جمعیت

ناشر: انتشارات قومس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب جغرافیای شهری ایران

جغرافیای شهری ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه پیام نور
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب بردارسازی نقشه های اسکن شده

بردارسازی نقشه های اسکن شده

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب انتشار نقشه ها

انتشار نقشه ها

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۰۵۰ تومان

کتاب مطلب در خدمت نقشه برداری

مطلب در خدمت نقشه برداری

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب کار با نقشه های منتشر شده

کار با نقشه های منتشر شده

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب تحلیل شبکه

تحلیل شبکه

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت اسناد و فضای کاری

مدیریت اسناد و فضای کاری

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان