منو های سمت راست

کتاب ها » کارشناسی ارشد به دکترا » معماری

کتاب حل تشریحی آزمون های سراسری دکتری معماری

حل تشریحی آزمون های سراسری دکتری معماری

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب کنکور دکتری - معماری 7 - تکنولوژی پیشرفته (کنکور سراسری)

کنکور دکتری - معماری 7 - تکنولوژی پیشرفته (کنکور سراسری)

ناشر: آزاده
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی - ویژه رشته معماری

زبان تخصصی - ویژه رشته معماری

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۷۵۰ تومان

کتاب خلاصه مباحث آزمون - دکتری مبانی نظری معماری 2

خلاصه مباحث آزمون - دکتری مبانی نظری معماری 2

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب خلاصه مباحث آزمون - دکتری مبانی نظری معماری 5

خلاصه مباحث آزمون - دکتری مبانی نظری معماری 5

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب خلاصه مباحث آزمون - دکتری مبانی نظری معماری 1

خلاصه مباحث آزمون - دکتری مبانی نظری معماری 1

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات سراسری - دکتری معماری

مجموعه سوالات سراسری - دکتری معماری

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان