منو های سمت راست

کتاب ها » انرژی ها » انرژی خورشیدی

کتاب سامانه انرژی های تجدیدپذیر برق خورشیدی

سامانه انرژی های تجدیدپذیر برق خورشیدی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تولید انرژی الکتریکی به کمک منابع تجدیدپذیر

تولید انرژی الکتریکی به کمک منابع تجدیدپذیر

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب سلول های خورشیدی - مبانی مهندسی، ساختارها و فن آوری ها

سلول های خورشیدی - مبانی مهندسی، ساختارها و فن آوری ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب تبدیل مستقیم انرژی

تبدیل مستقیم انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت: ۲۳,۰۰۰ تومان

کتاب کلکتور خورشیدی

کلکتور خورشیدی

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب انرژی زمین گرمائی

انرژی زمین گرمائی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع خورشیدی

تهویه مطبوع خورشیدی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب تولید انرژی الکتریکی به کمک منابع تجدید پذیر

تولید انرژی الکتریکی به کمک منابع تجدید پذیر

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی سلول های خورشیدی

مبانی سلول های خورشیدی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۵۷۰ تومان