منو های سمت راست

کتاب ها » انرژی ها » انرژی خورشیدی

کتاب سامانه انرژی های تجدیدپذیر برق خورشیدی

سامانه انرژی های تجدیدپذیر برق خورشیدی

ناشر: انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب سیستم های فوتوولتائیک (سیستم های برق خورشیدی)

سیستم های فوتوولتائیک (سیستم های برق خورشیدی)

ناشر: استاد کار
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب طراحی سیستم برق خورشیدی مقیاس بزرگ

طراحی سیستم برق خورشیدی مقیاس بزرگ

ناشر: انتشارات قدیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تولید انرژی الکتریکی به کمک منابع تجدیدپذیر

تولید انرژی الکتریکی به کمک منابع تجدیدپذیر

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب سلول های خورشیدی - مبانی مهندسی، ساختارها و فن آوری ها

سلول های خورشیدی - مبانی مهندسی، ساختارها و فن آوری ها

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب انرژی خورشیدی برای خانه شما

انرژی خورشیدی برای خانه شما

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب تبدیل مستقیم انرژی

تبدیل مستقیم انرژی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۲۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۷۰۰ تومان

کتاب کلکتور خورشیدی

کلکتور خورشیدی

ناشر: انتشارات علوم روز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب انرژی زمین گرمائی

انرژی زمین گرمائی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر سیستم های تهویه و تبریدی خورشیدی

مقدمه ای بر سیستم های تهویه و تبریدی خورشیدی

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب تهویه مطبوع خورشیدی

تهویه مطبوع خورشیدی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب 50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی

50 پروژه کاربردی با انرژی خورشیدی

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۴۱۰ تومان

کتاب تولید انرژی الکتریکی به کمک منابع تجدید پذیر

تولید انرژی الکتریکی به کمک منابع تجدید پذیر

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب خودآموز طراحی، نصب و بهره برداری از سیستم های برق خورشیدی

خودآموز طراحی، نصب و بهره برداری از سیستم های برق خورشیدی

ناشر: انتشارات چرتکه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۹۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۰۱۰ تومان