منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » نور در معماری

کتاب نورپردازی در معماری

نورپردازی در معماری

ناشر: انتشارات علم و دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب نورپردازی معماری

نورپردازی معماری

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۸۰۰ تومان

کتاب معماری و روشنایی

معماری و روشنایی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نورپردازی بی نقص - در طراحی فضاهای مسکونی

نورپردازی بی نقص - در طراحی فضاهای مسکونی

ناشر: انتشارات هنر معماری قرن
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی نورپردازی برای محیط های آموزشی

طراحی نورپردازی برای محیط های آموزشی

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی روشنایی بیرونی

اصول طراحی روشنایی بیرونی

ناشر: انتشارات طراح
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری نورپردازی

مبانی نظری نورپردازی

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان

کتاب روشنایی و نورپردازی در معماری

روشنایی و نورپردازی در معماری

ناشر: انتشارات دایره صنعت
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان