منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری ایرانی

کتاب معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران

معماری منظر در آثار معماران معاصر ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

مبانی طراحی اقلیمی شهر آستارا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب معماری ایران باستان

معماری ایران باستان

ناشر: انتشارات دایره دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با معماری اسلامی ایران

آشنایی با معماری اسلامی ایران

ناشر: انتشارات نغمه نواندیش
نویسنده:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب سبک شناسی معماری ایرانی

سبک شناسی معماری ایرانی

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب بناهای چهارتاقی ایران

بناهای چهارتاقی ایران

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب فرم، فضا و نظم در معماری ایران

فرم، فضا و نظم در معماری ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب فن شناسی معماری ایران

فن شناسی معماری ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۴۰,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخچه و شیوه های معماری در ایران

تاریخچه و شیوه های معماری در ایران

ناشر: انتشارات پشوتن
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران

نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب اصل ها و خوانش معماری ایرانی

اصل ها و خوانش معماری ایرانی

ناشر: انتشارات فضا
نویسنده:

قیمت: ۶۲,۰۰۰ تومان

کتاب معماری بومی و اقلیمی ایران

معماری بومی و اقلیمی ایران

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
نویسنده:

قیمت: ۴,۷۰۰ تومان