منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » معماری اسلامی

کتاب معماری اسلامی در مسیر پیشرفت و تکامل (مدرنیته و حرکت)

معماری اسلامی در مسیر پیشرفت و تکامل (مدرنیته و حرکت)

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب مناظر و باغ های اسلامی

مناظر و باغ های اسلامی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان

کتاب شهرسازی و معماری در آیینه قوانین و مقررات

شهرسازی و معماری در آیینه قوانین و مقررات

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب شهرسازی و معماری در آیینه قوانین و مقررات

شهرسازی و معماری در آیینه قوانین و مقررات

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب انگاره های قدسی در مساجد(گیاه،نور و آب)

انگاره های قدسی در مساجد(گیاه،نور و آب)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی

بازشناسی شاخص های فطری شهر اسلامی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب سنت مدرنیسم در معماری کشورهای اسلامی

سنت مدرنیسم در معماری کشورهای اسلامی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات از حکمت اسلامی

مجموعه مقالات از حکمت اسلامی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب طراحی فرهنگسرا

طراحی فرهنگسرا

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۳۲۰ تومان

کتاب بازار در شهر اسلامی

بازار در شهر اسلامی

ناشر: نقش مانا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب حکمت اسلامی خانه ایرانی

حکمت اسلامی خانه ایرانی

ناشر: انتشارات طحان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب نظریه فضای حیات طیبه شهر آرمانی اسلام

نظریه فضای حیات طیبه شهر آرمانی اسلام

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب معماری اسلامی و پیاده سازی آن در تهران

معماری اسلامی و پیاده سازی آن در تهران

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب معماری صدر اسلام در قلمروی ایالت فارس

معماری صدر اسلام در قلمروی ایالت فارس

ناشر: انتشارات مارلیک
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری

برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری

ناشر: انتشارات کتاب فکرنو
نویسنده:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان