منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری اسلامی

کتاب مجموعه مقالات از حکمت اسلامی

مجموعه مقالات از حکمت اسلامی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی فرهنگسرا

طراحی فرهنگسرا

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۸۰۰ تومان

کتاب بازار در شهر اسلامی

بازار در شهر اسلامی

ناشر: نقش مانا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۶,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه فضای حیات طیبه شهر آرمانی اسلام

نظریه فضای حیات طیبه شهر آرمانی اسلام

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب معماری اسلامی و پیاده سازی آن در تهران

معماری اسلامی و پیاده سازی آن در تهران

ناشر: انتشارات عمارت پارس
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری

برداشتی از حکمت اسلامی در هنر و معماری

ناشر: انتشارات کتاب فکرنو
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب باغ های اسلامی

باغ های اسلامی

ناشر: روزنه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۹,۵۰۰ تومان

کتاب جزییاتی از هنر اسلامی

جزییاتی از هنر اسلامی

ناشر: انتشارات فرهنگسرای میردشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب آمودهای معماری ایران در دوره اسلامی

آمودهای معماری ایران در دوره اسلامی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب معماری اسلامی

معماری اسلامی

ناشر: سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب نقشهای هندسی در هنر اسلامی

نقشهای هندسی در هنر اسلامی

ناشر: انتشارات سروش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب هنر و معماری اسلامی

هنر و معماری اسلامی

ناشر: انتشارات سروش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵۰,۰۰۰ تومان

کتاب معماری جهان اسلام - تاریخ و مفهوم اجتماعی آن

معماری جهان اسلام - تاریخ و مفهوم اجتماعی آن

ناشر: انتشارات مولی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۴۵,۰۰۰ تومان