منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » فلسفه و معماری

کتاب مجموعه مقالات از حکمت اسلامی

مجموعه مقالات از حکمت اسلامی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت: ۲۱,۰۰۰ تومان

کتاب فضای حافظ

فضای حافظ

ناشر: نشر فضا
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فی المکان

فی المکان

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب پیش درآمدی برحکمت هنراسلامی

پیش درآمدی برحکمت هنراسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فلسفه، هندسه و معماری

فلسفه، هندسه و معماری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۰۰۰ تومان

کتاب تئوری معماری پست مدرن - جلد اول: پیش درآمد

تئوری معماری پست مدرن - جلد اول: پیش درآمد

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب کالبد خدایان

کالبد خدایان

ناشر: انتشارات قصیده سرا
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب پست مدرنیته و معماری

پست مدرنیته و معماری

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۸۰۰ تومان

کتاب روانشناسى کاربردى رنگ ها (پنتون)

روانشناسى کاربردى رنگ ها (پنتون)

ناشر: انتشارات بیهق کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب سرشت نظم - جلد اول

سرشت نظم - جلد اول

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۴,۰۰۰ تومان

کتاب سرشت نظم - جلد دوم

سرشت نظم - جلد دوم

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۵۰۰ تومان

کتاب معماری حواس و پدیدارشناسی ظریف یوهانی پالاسما

معماری حواس و پدیدارشناسی ظریف یوهانی پالاسما

ناشر: انتشارات رخ داد نو
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب معماری معاصر مساجد

معماری معاصر مساجد

ناشر: انتشارات فرهیختگان دانشگاه
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب فضا، معماری و فلسفه

فضا، معماری و فلسفه

ناشر: انتشارات یساولی
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۵۰۰ تومان