منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » فلسفه و معماری

کتاب گادامر برای معماران

گادامر برای معماران

ناشر: انتشارات دانشگاه پارس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب در باب زیبایی (زیبایی شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی)

در باب زیبایی (زیبایی شناسی در حکمت اسلامی و فلسفه غربی)

ناشر: دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه مقالات از حکمت اسلامی

مجموعه مقالات از حکمت اسلامی

ناشر: جهاد دانشگاهی واحد قزوین
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۹۰۰ تومان

کتاب فضای حافظ

فضای حافظ

ناشر: نشر فضا
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فی المکان

فی المکان

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب پیش درآمدی برحکمت هنراسلامی

پیش درآمدی برحکمت هنراسلامی

ناشر: انتشارات آفتاب توسعه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب فلسفه، هندسه و معماری

فلسفه، هندسه و معماری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب تئوری معماری پست مدرن - جلد اول: پیش درآمد

تئوری معماری پست مدرن - جلد اول: پیش درآمد

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب کالبد خدایان

کالبد خدایان

ناشر: انتشارات قصیده سرا
نویسنده:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با طراحی معماری (فلسفه و کانسپت) آموزش اسکیس

آشنایی با طراحی معماری (فلسفه و کانسپت) آموزش اسکیس

ناشر: انتشارات کتاب سهند
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب پست مدرنیته و معماری

پست مدرنیته و معماری

ناشر: انتشارات خاک
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب روانشناسى کاربردى رنگ ها (پنتون)

روانشناسى کاربردى رنگ ها (پنتون)

ناشر: انتشارات بیهق کتاب
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب سرشت نظم - جلد اول

سرشت نظم - جلد اول

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب سرشت نظم - جلد دوم

سرشت نظم - جلد دوم

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب معماری حواس و پدیدارشناسی ظریف یوهانی پالاسما

معماری حواس و پدیدارشناسی ظریف یوهانی پالاسما

ناشر: انتشارات رخ داد نو
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب معماری معاصر مساجد

معماری معاصر مساجد

ناشر: انتشارات فرهیختگان دانشگاه
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان