منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری منظر

کتاب تکنولوژی و معماری بومی

تکنولوژی و معماری بومی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی

نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه منظر

اندیشه منظر

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی کاشت منظر

طراحی کاشت منظر

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب پایداری منظر درمجتمع های مسکونی

پایداری منظر درمجتمع های مسکونی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه های فضای سبز

مدیریت پروژه های فضای سبز

ناشر: انتشارات مرز دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام نرم افزار تخصصی طراحی فضای سبز

آموزش گام به گام نرم افزار تخصصی طراحی فضای سبز

ناشر: انتشارات مرز دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب معماری محوطه و طراحی فضای سبز

معماری محوطه و طراحی فضای سبز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۶,۱۰۰ تومان

کتاب فضای سبز و مبلمان شهری

فضای سبز و مبلمان شهری

ناشر: نشر مشهد
نویسنده:

قیمت: ۶۰,۰۰۰ تومان

کتاب عناصر طراحی بصری در منظر

عناصر طراحی بصری در منظر

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی معماری و منظر دانشگاه

اصول طراحی معماری و منظر دانشگاه

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان