منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » معماری منظر

کتاب منظر باغ

منظر باغ

ناشر: انتشارات دانشگاه کاشان
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب زیبایی شناسی بناهای تاریخی

زیبایی شناسی بناهای تاریخی

ناشر: نشر تالاب
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی و مبانی معماری منظر

اصول طراحی و مبانی معماری منظر

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۵,۰۰۰ تومان

کتاب برنامه ریزی منظر کاربرد های محیطی

برنامه ریزی منظر کاربرد های محیطی

ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی و معماری بومی

تکنولوژی و معماری بومی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی

نظریه پایداری اجتماعی و مجتمع های مسکونی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تاریخ باغ و باغ سازی در ایران

تاریخ باغ و باغ سازی در ایران

ناشر: روزنه
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی فضای سبز

طراحی فضای سبز

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب اندیشه منظر

اندیشه منظر

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب طراحی کاشت منظر

طراحی کاشت منظر

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۱۰۰ تومان

کتاب پایداری منظر درمجتمع های مسکونی

پایداری منظر درمجتمع های مسکونی

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب معماری بیانویک - طراحی با طبیعت

معماری بیانویک - طراحی با طبیعت

ناشر: مؤلف
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه های فضای سبز

مدیریت پروژه های فضای سبز

ناشر: انتشارات مرز دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب آموزش گام به گام نرم افزار تخصصی طراحی فضای سبز

آموزش گام به گام نرم افزار تخصصی طراحی فضای سبز

ناشر: انتشارات مرز دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب شکل، اندازه و رنگ درختان در طراحی منظر

شکل، اندازه و رنگ درختان در طراحی منظر

ناشر: انتشارات شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب معماری محوطه و طراحی فضای سبز

معماری محوطه و طراحی فضای سبز

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان