منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » سازه در معماری

کتاب طراحی سازه در معماری

طراحی سازه در معماری

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب سیستم های سازه ای ساختمان

سیستم های سازه ای ساختمان

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب روش نوین محاسبات و مبانی طراحی ساختمان (سازه معماری)

روش نوین محاسبات و مبانی طراحی ساختمان (سازه معماری)

ناشر: مولف
نویسنده:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان