منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » مهندسی معماری » مدیریت پروژه

کتاب بانک سوالات مدیریت کارگاهی جلد 1

بانک سوالات مدیریت کارگاهی جلد 1

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت ساخت مدیریت پروژه-روشهای اجرایی و ماشین آلات

مدیریت ساخت مدیریت پروژه-روشهای اجرایی و ماشین آلات

ناشر: انتشارات معین
نویسنده:

قیمت : ۵۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۱,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت کارگاهی در مدیریت پروژه و ساخت

مدیریت کارگاهی در مدیریت پروژه و ساخت

ناشر: انتشارات سیرنگ
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت استراتژیک پروژه

مدیریت استراتژیک پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه

مدیریت پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۶,۰۰۰ تومان

کتاب روش های اجرای پروژه

روش های اجرای پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب روش طرح و ساخت

روش طرح و ساخت

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب سیستم های اجرای پروژه

سیستم های اجرای پروژه

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب فناوری های نوین ساختمانی

فناوری های نوین ساختمانی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب ساختمان ها چگونه عمل میکنند

ساختمان ها چگونه عمل میکنند

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت پروژه های صنعتی

مدیریت پروژه های صنعتی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب فناوری اطلاعات (IT)

فناوری اطلاعات (IT)

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان