منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی معماری » تزئینات در معماری

کتاب معماری مینیاتوری

معماری مینیاتوری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب رنگ در دکوراسیون

رنگ در دکوراسیون

ناشر: اول و آخر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۷,۸۰۰ تومان

کتاب کاربرد تزیین در معماری قرن بیستم

کاربرد تزیین در معماری قرن بیستم

ناشر: کتابکده کسری
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۵۰۰ تومان

کتاب معماری و تزئینات اسلامی

معماری و تزئینات اسلامی

ناشر: علمی و فرهنگی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان

کتاب نقوش هندسی در معماری اسلامی

نقوش هندسی در معماری اسلامی

ناشر: انتشارات یزدا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب نقوش هندسی اسلامی

نقوش هندسی اسلامی

ناشر: انتشارات مازیار
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب هندسۀ نقوش

هندسۀ نقوش

ناشر: انتشارات فرهنگ صبا
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۰۰ تومان