منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی نفت و معدن

کتاب مخازن کربناته و شکاف دار

مخازن کربناته و شکاف دار

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مروری بر صنایع نفت و گاز

مروری بر صنایع نفت و گاز

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب شبیه سازی و طراحی فرآیند های نفت,گاز و شیمیایی باaspen plus

شبیه سازی و طراحی فرآیند های نفت,گاز و شیمیایی باaspen plus

ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب دکل حفاری دورانی و ملحقات آن

دکل حفاری دورانی و ملحقات آن

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کامل شبیه سازی فرایندهای نفت گاز وپتروشیمی باAspen plus

مرجع کامل شبیه سازی فرایندهای نفت گاز وپتروشیمی باAspen plus

ناشر: دیباگران تهران
نویسنده:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی ASPEN HYSYS

مرجع کاربردی ASPEN HYSYS

ناشر: انتشارات کتاب پدیده
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب PVTورفتار فازی سیالات هیدروکربنی مخزن

PVTورفتار فازی سیالات هیدروکربنی مخزن

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی نفت

زمین شناسی نفت

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب ژیوفیزیک مهندسی

ژیوفیزیک مهندسی

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب فوران چاه های نفت ونحوه کنترل آن

فوران چاه های نفت ونحوه کنترل آن

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب کاربرد کامپیوتر در معدن

کاربرد کامپیوتر در معدن

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب نقشه برداری معدنی (به همراه مساله های کاربردی حل شده)

نقشه برداری معدنی (به همراه مساله های کاربردی حل شده)

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی

چاه پیمایی و پتروفیزیک کاربردی

ناشر: آییژ
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان