منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی نفت و معدن

کتاب دکل حفاری دورانی و ملحقات آن

دکل حفاری دورانی و ملحقات آن

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی ASPEN HYSYS

مرجع کاربردی ASPEN HYSYS

ناشر: انتشارات کتاب پدیده
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب PVTورفتار فازی سیالات هیدروکربنی مخزن

PVTورفتار فازی سیالات هیدروکربنی مخزن

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی نفت

زمین شناسی نفت

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۵۰۰ تومان

کتاب ژیوفیزیک مهندسی

ژیوفیزیک مهندسی

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب فوران چاه های نفت ونحوه کنترل آن

فوران چاه های نفت ونحوه کنترل آن

ناشر: انتشارات شهبازی
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب کاربرد کامپیوتر در معدن

کاربرد کامپیوتر در معدن

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری معدنی (به همراه مساله های کاربردی حل شده)

نقشه برداری معدنی (به همراه مساله های کاربردی حل شده)

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب ابزار حفاری درون چاه

ابزار حفاری درون چاه جلد اول و دوم

ناشر: آلای اندیشه
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب تکنولوژی حفاری

تکنولوژی حفاری

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب صدسال باصنعت OFFshore

صدسال باصنعت OFFshore

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مطالعات یکپارچه مخزن

مطالعات یکپارچه مخزن

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان