منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی نفت و معدن

کتاب بهینه سازی حفاری

بهینه سازی حفاری

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع آموزش نرم افزار PROSPER

مرجع آموزش نرم افزار PROSPER

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب شناسایی مخاطرات فرایندی به روش HAZOP STUDY

شناسایی مخاطرات فرایندی به روش HAZOP STUDY

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب مرجع آموزش تصویری نرم افزار drilling office

مرجع آموزش تصویری نرم افزار drilling office

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب آموزش نرم افزار drilling office(طراحی و مهندسی عملیات حفاری)

آموزش نرم افزار drilling office(طراحی و مهندسی عملیات حفاری)

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۶۰۰ تومان

کتاب ترشوندگی سنگ مخزن

ترشوندگی سنگ مخزن

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب روش های ازدیاد برداشت نفت سنگین و ماسه های قیری

روش های ازدیاد برداشت نفت سنگین و ماسه های قیری

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب مبانی واستراتژی های شرکت های اکتشاف و تولید

مبانی واستراتژی های شرکت های اکتشاف و تولید

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ازدیاد برداشت نفت جلد دوم

ازدیاد برداشت نفت جلد دوم

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب ازدیاد برداشت نفت جلد اول

ازدیاد برداشت نفت جلد اول

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد های آن در مهندسی اکتشاف معدن

شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد های آن در مهندسی اکتشاف معدن

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب پدیده های انتقال در محیط های متخلخل

پدیده های انتقال در محیط های متخلخل

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب ریاضیات کنکور کارشناسی ارشد ویژه مهندسی نفت

ریاضیات کنکور کارشناسی ارشد ویژه مهندسی نفت

ناشر: انتشارات مبعث
نویسنده:

قیمت : ۴۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۴,۰۰۰ تومان

کتاب فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز (جلد اول)

فرهنگ جامع مهندسی نفت و گاز (دوره دو جلدی)

ناشر: انتشارات نارنگ
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب مخازن کربناته و شکاف دار

مخازن کربناته و شکاف دار

ناشر: انتشارات صانعی شهمیرزادی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان