منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » مهندسی نفت و معدن

کتاب مبانی پیل های سوختی

مبانی پیل های سوختی

ناشر: انتشارات دانشگاه بیرجند
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب اصول طراحی سکوی شناور تولید,ذخیره سازی و تخلیه نفت (fpso)

اصول طراحی سکوی شناور تولید,ذخیره سازی و تخلیه نفت (fpso)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر سنگ نفت(منابع فسیلی نامتعارف)

مقدمه ای بر سنگ نفت(منابع فسیلی نامتعارف)

ناشر: نشر تالاب
نویسنده:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب بهینه سازی حفاری

بهینه سازی حفاری

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مرجع آموزش نرم افزار PROSPER

مرجع آموزش نرم افزار PROSPER

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت: ۳۹,۷۰۰ تومان

کتاب شناسایی مخاطرات فرایندی به روش HAZOP STUDY

شناسایی مخاطرات فرایندی به روش HAZOP STUDY

ناشر: انتشارات نگارنده دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب مرجع آموزش تصویری نرم افزار drilling office

مرجع آموزش تصویری نرم افزار drilling office

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب آموزش نرم افزار drilling office(طراحی و مهندسی عملیات حفاری)

آموزش نرم افزار drilling office(طراحی و مهندسی عملیات حفاری)

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب ترشوندگی سنگ مخزن

ترشوندگی سنگ مخزن

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب روش های ازدیاد برداشت نفت سنگین و ماسه های قیری

روش های ازدیاد برداشت نفت سنگین و ماسه های قیری

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب مبانی واستراتژی های شرکت های اکتشاف و تولید

مبانی واستراتژی های شرکت های اکتشاف و تولید

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ازدیاد برداشت نفت جلد دوم

ازدیاد برداشت نفت جلد دوم

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب ازدیاد برداشت نفت جلد اول

ازدیاد برداشت نفت جلد اول

ناشر: انتشارات ستایش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد های آن در مهندسی اکتشاف معدن

شبکه های عصبی مصنوعی و کاربرد های آن در مهندسی اکتشاف معدن

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب پدیده های انتقال در محیط های متخلخل

پدیده های انتقال در محیط های متخلخل

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان