منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » زمین شناسی مهندسی

کتاب زمین شناسی ساختاری کاربردی

زمین شناسی ساختاری کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر زمین آمار

مقدمه ای بر زمین آمار

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۰۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی نفت

زمین شناسی نفت

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۵۰۰ تومان

کتاب ژیوفیزیک مهندسی

ژیوفیزیک مهندسی

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب خطرات مهندسی سنگ های انحلال پذیر

خطرات مهندسی سنگ های انحلال پذیر

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۵۰۰ تومان

کتاب خطرات زمین شناسی

خطرات زمین شناسی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی
نویسنده:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۱۷,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی مهندسی پیشرفته

زمین شناسی مهندسی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب مبانی آتشفشان شناسی فیزیکی

مبانی آتشفشان شناسی فیزیکی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۵,۵۰۰ تومان

کتاب ژئوموفولوژی ساختمانی و دینامیک

ژئوموفولوژی ساختمانی و دینامیک

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب سنگ های گرانیتوئیدی

سنگ های گرانیتوئیدی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب کانی ها و سنگ ها

کانی ها و سنگ ها

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی استان کرمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۴,۳۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای کانسنگ ساز

مقدمه ای بر فرایندهای کانسنگ ساز

ناشر: انتشارات کوشا مهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب حفاری و آتشباری (صخره و تونل)

حفاری و آتشباری (صخره و تونل)

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان