منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » زمین شناسی مهندسی

کتاب زمین شناسی مهندسی در کارست

زمین شناسی مهندسی در کارست

ناشر: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی مهندسی(ویژه دانشجویان عمران)

زمین شناسی مهندسی(ویژه دانشجویان عمران)

ناشر: انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی عمومی و مهندسی

زمین شناسی عمومی و مهندسی

ناشر: انتشارات دانشجو
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی ساختاری کاربردی

زمین شناسی ساختاری کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار

تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار

ناشر: آذرکلک
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۲۲۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر زمین آمار

مقدمه ای بر زمین آمار

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب ژیوفیزیک مهندسی

ژیوفیزیک مهندسی

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب ژئوموفولوژی ساختمانی و دینامیک

ژئوموفولوژی ساختمانی و دینامیک

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای کانسنگ ساز

مقدمه ای بر فرایندهای کانسنگ ساز

ناشر: انتشارات کوشا مهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب حفاری و آتشباری (صخره و تونل)

حفاری و آتشباری (صخره و تونل)

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب زمین آمار و زمین شناسی نفت

زمین آمار و زمین شناسی نفت

ناشر: پژوهشکده صنعت نفت
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مکانیک سنگ مهندسی

مکانیک سنگ مهندسی

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی مهندسی

زمین شناسی مهندسی

ناشر: انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی ساختمانی و تفسیر نقشه

زمین شناسی ساختمانی و تفسیر نقشه

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۸۵۰ تومان

کتاب سبک سازی شیروانیها در راه، راه آهن و معادن روباز

سبک سازی شیروانیها در راه، راه آهن و معادن روباز

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر
نویسنده:

قیمت : ۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۳۰۰ تومان