منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » زمین شناسی مهندسی

کتاب زمین شناسی ساختاری کاربردی

زمین شناسی ساختاری کاربردی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار

تحلیل فضایی داده های محیطی با زمین آمار

ناشر: آذرکلک
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۲۲۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر زمین آمار

مقدمه ای بر زمین آمار

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی نفت

زمین شناسی نفت

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۳۵۰ تومان

کتاب ژیوفیزیک مهندسی

ژیوفیزیک مهندسی

ناشر: ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب خطرات مهندسی سنگ های انحلال پذیر

خطرات مهندسی سنگ های انحلال پذیر

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب خطرات زمین شناسی

خطرات زمین شناسی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب زمین شناسی کاربردی

زمین شناسی کاربردی

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب زمین شناسی مهندسی پیشرفته

زمین شناسی مهندسی پیشرفته

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:

قیمت : ۴۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۶۰۰ تومان

کتاب مبانی آتشفشان شناسی فیزیکی

مبانی آتشفشان شناسی فیزیکی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۹۵۰ تومان

کتاب ژئوموفولوژی ساختمانی و دینامیک

ژئوموفولوژی ساختمانی و دینامیک

ناشر: انتشارات دانشگاه سیستان و بلوچستان
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۱۵۰ تومان

کتاب فلزات و جامعه - مقدمه ای بر زمین شناسی اقتصادی

فلزات و جامعه - مقدمه ای بر زمین شناسی اقتصادی

ناشر: انتشارات دانشگاه گلستان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب سنگ های گرانیتوئیدی

سنگ های گرانیتوئیدی

ناشر: انتشارات دانشگاه بوعلی سینا
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب کانی ها و سنگ ها

کانی ها و سنگ ها

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی استان کرمان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۸۷۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر فرایندهای کانسنگ ساز

مقدمه ای بر فرایندهای کانسنگ ساز

ناشر: انتشارات کوشا مهر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب حفاری و آتشباری (صخره و تونل)

حفاری و آتشباری (صخره و تونل)

ناشر: انتشارات عصر کنکاش
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان