منو های سمت راست

کتاب ها » کاردانی به کارشناسی » نقشه برداری

کتاب کلید واژه آزمون نقشه برداری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

کلید واژه آزمون نقشه برداری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری

مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه برداری

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه برداری

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب کاردانی به کارشناسی نقشه برداری (عمومی)

کاردانی به کارشناسی نقشه برداری (عمومی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۰۷۰ تومان