منو های سمت راست

کتاب ها » کاردانی به کارشناسی » نقشه برداری

کتاب مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کنکور کارشناسی  ناپیوسته نقشه برداری

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری

ناشر: انتشارات بیگی
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب کلید واژه آزمون نقشه برداری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

کلید واژه آزمون نقشه برداری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری

مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه برداری

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه برداری

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری ثبتی

نقشه برداری ثبتی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری زیرزمینی

نقشه برداری زیرزمینی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب کاردانی به کارشناسی نقشه برداری (عمومی)

کاردانی به کارشناسی نقشه برداری (عمومی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۰۷۰ تومان