منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » کاردانی به کارشناسی » نقشه برداری

کتاب مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کنکور کارشناسی  ناپیوسته نقشه برداری

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده کنکور کارشناسی ناپیوسته نقشه برداری

ناشر: انتشارات بیگی
نویسنده:

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۱۵۰ تومان

کتاب کلید واژه آزمون نقشه برداری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

کلید واژه آزمون نقشه برداری (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری

مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه برداری

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه برداری

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری اجرایی

نقشه برداری اجرایی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب مسائل طرح هندسی و نقشه برداری مسیر

مسائل طرح هندسی و نقشه برداری مسیر

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آشنایی با جیگ طراحی ابزار

آشنایی با جیگ طراحی ابزار

ناشر: انتشارات دانش و فن
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۵۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری ثبتی

نقشه برداری ثبتی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری زیرزمینی

نقشه برداری زیرزمینی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب کاردانی به کارشناسی نقشه برداری (عمومی)

کاردانی به کارشناسی نقشه برداری (عمومی)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲,۳۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۰۷۰ تومان