منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » نقشه برداری

کتاب مهندسی نقشه برداری

تشریح کامل سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد مهندسی نقشه برداری

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2017

راه سازی و نقشه برداری با Civil 3D 2017

ناشر: انتشارات دانشگاهی کیان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب راه سازی از دیدگاه نقشه برداری

راه سازی از دیدگاه نقشه برداری

ناشر: نشرعصرزندگی
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب اصول و مبانی نقشه برداری و تکنیک های پیشرفته آن

اصول و مبانی نقشه برداری و تکنیک های پیشرفته آن

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب تحلیل مسائل نقشه برداری

تحلیل مسائل نقشه برداری

ناشر: انتشارات نوپردازان
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری

نقشه برداری

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۶۵۰ تومان

کتاب نقشه برداری عمومی

نقشه برداری عمومی

ناشر: امید انقلاب
نویسنده:

قیمت : ۱۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۹۰۰ تومان

کتاب کاربرد کامپیوتر در نقشه برداری طراحی های وابسته به آن

کاربرد کامپیوتر در نقشه برداری طراحی های وابسته به آن

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب کاربرد نقشه برداری در شهرسازی و معماری

کاربرد نقشه برداری در شهرسازی و معماری

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت : ۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵,۴۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری مسیر و قوس ها در راهسازی (جلد سوم)

نقشه برداری مسیر و قوس ها در راهسازی (جلد سوم)

ناشر: آذرخش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری

مجموعه تستهای مهندسی نقشه برداری

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب نقشه برداری پیشرفته (دستگاه ها)

نقشه برداری پیشرفته (دستگاه ها)

ناشر: انتشارات فروزش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب کلیات نقشه برداری

کلیات نقشه برداری

ناشر: انتشارات دانشگاه شیراز
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۰۵۰ تومان

کتاب تئوری خطاها

تئوری خطاها

ناشر: نشر مقدس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض

سرشکنی به روش کمترین مربعات و آزمون های فرض

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب محاسبات سرشکنی

محاسبات سرشکنی

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان