منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » قراردادها و مدیریت پیمان

کتاب گزارش ناظر (نمونه مکاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهری و روستایی)

گزارش ناظر (نمونه مکاتبات مهندسان ناظر در حوزه ساخت و ساز شهری و روستایی)

ناشر: انتشارات خورشید باران
نویسنده:

قیمت : ۵۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۷,۰۰۰ تومان

کتاب آیین تنظیم قراردادها

آیین تنظیم قراردادها

ناشر: کشاورز
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب رسیدگی به تخلفات ساختمانی

رسیدگی به تخلفات ساختمانی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۲,۴۰۰ تومان

کتاب مصوبات شورای اسلامی شهرها

مصوبات شورای اسلامی شهرها

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت مهندسی ساختمان

مدیریت مهندسی ساختمان

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۶۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۹۰۰ تومان

کتاب وظایف شورای اسلامی شهرها

وظایف شورای اسلامی شهرها

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۲۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۳,۴۰۰ تومان

کتاب چک لیست های تاسیسات برقی ساختمان

چک لیست های تاسیسات برقی ساختمان

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب مهندس ناظر خبره

مهندس ناظر خبره

ناشر: انتشارات پردیس علم
نویسنده:

قیمت : ۴۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب انحلال و ابطال قرارداد در شرایط عمومی پیمان

انحلال و ابطال قرارداد در شرایط عمومی پیمان

ناشر: انتشارات جنگل (جاودانه)
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب 500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

500 نکته کاربردی برای مهندسان عمران و پیمانکاران

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۳۱,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب شرح نکات فنی در پیمان های عمرانی

شرح نکات فنی در پیمان های عمرانی

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:

قیمت : ۳۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۴,۲۰۰ تومان

کتاب موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نشریه شماره 4311

موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نشریه شماره 4311

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندسی مشاور در امور نظارت، پیمان و رسیدگی

دستیار مهندسی مشاور در امور نظارت، پیمان و رسیدگی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب اصول مدیریت ساخت و آنالیز بهاء ساختمان

اصول مدیریت ساخت و آنالیز بهاء ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۳,۲۰۰ تومان