منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » قراردادها و مدیریت پیمان

کتاب مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

مدیریت مالی و حسابداری پروژه های عمرانی (جلد اول)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب انحلال و ابطال قرارداد در شرایط عمومی پیمان

انحلال و ابطال قرارداد در شرایط عمومی پیمان

ناشر: انتشارات جنگل (جاودانه)
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب شرح نکات فنی در پیمان های عمرانی

شرح نکات فنی در پیمان های عمرانی

ناشر: کتاب وارش
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نشریه شماره 4311

موافقتنامه شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان نشریه شماره 4311

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۴,۰۰۰ تومان

کتاب دستیار مهندسی مشاور در امور نظارت، پیمان و رسیدگی

دستیار مهندسی مشاور در امور نظارت، پیمان و رسیدگی

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:

قیمت: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی

اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب قوانین نوسازی و تملک

قوانین نوسازی و تملک

ناشر: انتشارات پارسیا
نویسنده:

قیمت: ۵,۰۰۰ تومان

کتاب نمونه قراردادها

نمونه قراردادها

ناشر: انتشارات فردوسی
نویسنده:

قیمت: ۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب کتاب جامع حرفه پیمانکاری

کتاب جامع حرفه پیمانکاری

ناشر: انتشارات پارسه نو
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان