منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » راهسازی و روسازی

کتاب مقدمه ای بر مدیریت دارایی روسازی راه ها

مقدمه ای بر مدیریت دارایی روسازی راه ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۵۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۹,۵۰۰ تومان

کتاب راهنمای جامع تولید سنگدانۀ بتن و آسفالت

راهنمای جامع تولید سنگدانۀ بتن و آسفالت

ناشر: جهاد دانشگاهی (واحد صنعتی امیر کبیر)
نویسنده:

قیمت : ۹۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸۹,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای نصب کفپوش بتنی

راهنمای نصب کفپوش بتنی

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب مواد و روش های روسازی راه(قیرو آسفالت)

مواد و روش های روسازی راه(قیرو آسفالت)

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۰,۲۰۰ تومان

کتاب طراحی و اجرای روسازی بلوکی بتنی برای راه ها,بنادر و فرودگاه ها

طراحی و اجرای روسازی بلوکی بتنی برای راه ها,بنادر و فرودگاه ها

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب آنالیز و طراحی روسازی ویرایش دوم

آنالیز و طراحی روسازی ویرایش دوم

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱۲,۳۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی روسازی بتنی

راهنمای طراحی روسازی بتنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی Civil 3D 2016

آموزش کاربردی Civil 3D 2016

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی هندسی راه ها و خیابان ها

طراحی هندسی راه ها و خیابان ها

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۵۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۲,۲۰۰ تومان

کتاب مشخصات فنی راه نشریه شماره 101

مشخصات فنی عمومی راه نشریه شماره 101

ناشر: انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد

طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد

ناشر: انتشارات تایماز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه شماره 234

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه شماره 234

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان