منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » راهسازی و روسازی

کتاب آموزش کاربردی Civil 3D 2016

آموزش کاربردی Civil 3D 2016

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی هندسی راه ها و خیابان ها

طراحی هندسی راه ها و خیابان ها

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت: ۲۶,۰۰۰ تومان

کتاب مشخصات فنی راه نشریه شماره 101

مشخصات فنی عمومی راه نشریه شماره 101

ناشر: انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه شماره 234

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه شماره 234

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه شماره 415

آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه شماره 415

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب مدیریت اجرایی روسازی بتنی

مدیریت اجرایی روسازی بتنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب راهسازی

راهسازی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۴,۰۰۰ تومان

کتاب روسازی راه

روسازی راه

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب روسازی راه

روسازی راه

ناشر: انتشارات فن آوری نوین
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب مدل سازی آسفالتی

مدل سازی آسفالتی

ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر (پلی تکنیک تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۳,۵۰۰ تومان

کتاب راهسازی

راهسازی

ناشر: انتشارات دانشگاه تهران
نویسنده:

قیمت: ۵,۵۰۰ تومان