منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » راهسازی و روسازی

کتاب طراحی و اجرای روسازی بلوکی بتنی برای راه ها,بنادر و فرودگاه ها

طراحی و اجرای روسازی بلوکی بتنی برای راه ها,بنادر و فرودگاه ها

ناشر: انتشارات مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
نویسنده:

قیمت : ۲۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۴,۳۰۰ تومان

کتاب آنالیز و طراحی روسازی ویرایش دوم

آنالیز و طراحی روسازی ویرایش دوم

ناشر: نوآور
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۶۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۵,۸۰۰ تومان

کتاب ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ماشین آلات ساختمانی و راه سازی

ناشر: انتشارات شهرآب
نویسنده:

قیمت : ۵۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۳,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمای طراحی روسازی بتنی

راهنمای طراحی روسازی بتنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب آموزش کاربردی Civil 3D 2016

آموزش کاربردی Civil 3D 2016

ناشر: عمیدی
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب طراحی هندسی راه ها و خیابان ها

طراحی هندسی راه ها و خیابان ها

ناشر: انتشارات سری عمران
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب مشخصات فنی راه نشریه شماره 101

مشخصات فنی عمومی راه نشریه شماره 101

ناشر: انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور
نویسنده:

قیمت: ۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد

طراحی روسازی بتنی ساختار و عملکرد

ناشر: انتشارات تایماز
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه شماره 234

آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه شماره 234

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۱,۰۰۰ تومان

کتاب آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه شماره 415

آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه شماره 415

ناشر: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۰۰۰ تومان

کتاب تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

تشریح مسائل آنالیز و طراحی روسازی

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب مدیریت اجرایی روسازی بتنی

مدیریت اجرایی روسازی بتنی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب بازیافت سرد - بازسازی / بهسازی جاده ها و باندهای فرودگاه

بازیافت سرد - بازسازی / بهسازی جاده ها و باندهای فرودگاه

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۴,۳۵۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۹۱۵ تومان