منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی ترافیک و حمل و نقل

کتاب مهندسی ترافیک جلد اول

مهندسی ترافیک جلد اول

ناشر: شرکت ایده پردازان فن و هنر
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه و ترافیک جلد اول

مهندسی راه و ترافیک جلد اول

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مدیریت حمل ونقل شهری پایدار

مدیریت حمل ونقل شهری پایدار

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۲,۰۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مهندسی ترافیک

مقدمه ای بر مهندسی ترافیک

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۸,۵۰۰ تومان

کتاب مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول و دوم)

مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول و دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۷۰,۰۰۰ تومان

کتاب نقش حمل و نقل در تخلیه اضطراری

نقش حمل و نقل در تخلیه اضطراری

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک

تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت: ۱,۱۵۰ تومان

کتاب برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت: ۳۳,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی فرودگاه

مهندسی فرودگاه

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت: ۸,۰۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه و تحلیل ترافیکی

مهندسی راه و تحلیل ترافیکی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲,۸۰۰ تومان

کتاب تئوری جریان ترافیک

تئوری جریان ترافیک

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب مطالعات حمل و نقل

مطالعات حمل و نقل

ناشر: انتشارات دانش پژوهان برین
نویسنده:

قیمت: ۴,۵۵۰ تومان