منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » مهندسی ترافیک و حمل و نقل

کتاب مهندسی ترافیک جلد اول

مهندسی ترافیک جلد اول

ناشر: شرکت ایده پردازان فن و هنر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه و ترافیک جلد اول

مهندسی راه و ترافیک جلد اول

ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی (واحد تهران)
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی ترافیک

مهندسی ترافیک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب مهندسی ایمنی و ترافیک

مهندسی ایمنی و ترافیک

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت حمل ونقل شهری پایدار

مدیریت حمل ونقل شهری پایدار

ناشر: انتشارات پرهام نقش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه وترابری برنامه ریزی حمل ونقل (جلددوم)

مهندسی راه وترابری برنامه ریزی حمل ونقل (جلددوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه وترابری مهندسی ترافیک پیشرفته (جلداول)

مهندسی راه وترابری مهندسی ترافیک پیشرفته (جلداول)

ناشر: انتشارات دانشگاه زنجان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب مقدمه ای بر مهندسی ترافیک

مقدمه ای بر مهندسی ترافیک

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۸,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۶۵۰ تومان

کتاب مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول و دوم)

مهندسی ترابری و ترافیک (جلد اول و دوم)

ناشر: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۳,۰۰۰ تومان

کتاب نقش حمل و نقل در تخلیه اضطراری

نقش حمل و نقل در تخلیه اضطراری

ناشر: انتشارات دانشگاه امام حسین (ع)
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک

تجزیه و تحلیل مسائل ترافیک

ناشر: انتشارات ارکان دانش
نویسنده:

قیمت : ۱,۱۵۰ تومان
قیمت فروش: ۱,۰۳۵ تومان

کتاب برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

برنامه ریزی حمل و نقل و مهندسی ترافیک

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۳۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۹,۷۰۰ تومان

کتاب مهندسی فرودگاه

مهندسی فرودگاه

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب مهندسی راه و تحلیل ترافیکی

مهندسی راه و تحلیل ترافیکی

ناشر: انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۵۲۰ تومان