منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » جهانگردی، هتلداری و گردشگری

کتاب طراحی نوارهای ساحلی

طراحی نوارهای ساحلی

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت: ۱۵,۸۰۰ تومان

کتاب مدیریت سیستم های تاسیساتی هتل

مدیریت سیستم های تاسیساتی هتل

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۶,۵۰۰ تومان

کتاب گردشگری موسیقی

گردشگری موسیقی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب دایره المعارف  گردشگری کشورهای همسایه ایران

دایره المعارف گردشگری کشورهای همسایه ایران

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۳۹,۰۰۰ تومان

کتاب گردشگری الکترونیکی

گردشگری الکترونیکی

ناشر: انتشارات پندارپارس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۲۸,۰۰۰ تومان

کتاب نگاهی به سفر در ایران

نگاهی به سفر در ایران

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت: ۹,۵۰۰ تومان

کتاب مدیریت فرانت آفیس هتل

مدیریت فرانت آفیس هتل

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب اهنمای طراحی پوسته های هوشمند در فضاهای ورزشی تفریحی

اهنمای طراحی پوسته های هوشمند در فضاهای ورزشی تفریحی

ناشر: انتشارات دانش پژوهش نوین
نویسنده:

قیمت: ۲۸۰,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمایی تور و قوانین و مقررات

راهنمایی تور و قوانین و مقررات

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۲۴,۵۰۰ تومان

کتاب گردشگری الکترونیک

گردشگری الکترونیک

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۰,۵۰۰ تومان

کتاب نقشه خوانی و GPS درگردشگری

نقشه خوانی و GPS درگردشگری

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۵۰۰ تومان