منو های سمت راست

کتاب ها » گردشگری، هتلداری و پذیرایی » جهانگردی، هتلداری و گردشگری

کتاب طراحی نوارهای ساحلی

طراحی نوارهای ساحلی

ناشر: اول و آخر
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۲۲۰ تومان

کتاب گردشگری خلاق

گردشگری خلاق

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب مدیریت سیستم های تاسیساتی هتل

مدیریت سیستم های تاسیساتی هتل

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۸۵۰ تومان

کتاب دایره المعارف  گردشگری کشورهای همسایه ایران

دایره المعارف گردشگری کشورهای همسایه ایران

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۳۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۵,۱۰۰ تومان

کتاب مدیریت جامع رویدادهای گردشگری

مدیریت جامع رویدادهای گردشگری

قیمت : ۱۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۷۵۰ تومان

کتاب گردشگری الکترونیکی

گردشگری الکترونیکی

ناشر: انتشارات پندارپارس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب نگاهی به سفر در ایران

نگاهی به سفر در ایران

ناشر: انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی
نویسنده:

قیمت : ۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۵۵۰ تومان

کتاب بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی

بازاریابی گردشگری و مهمان نوازی

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب جهانی شدن وتنوع فرهنگی

جهانی شدن وتنوع فرهنگی

ناشر: انتشارات کویر
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۲۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵,۲۰۰ تومان

کتاب مدیریت فرانت آفیس هتل

مدیریت فرانت آفیس هتل

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب اهنمای طراحی پوسته های هوشمند در فضاهای ورزشی تفریحی

اهنمای طراحی پوسته های هوشمند در فضاهای ورزشی تفریحی

ناشر: انتشارات دانش پژوهش نوین
نویسنده:

قیمت : ۲۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۵۲,۰۰۰ تومان

کتاب راهنمایی تور و قوانین و مقررات

راهنمایی تور و قوانین و مقررات

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۰۵۰ تومان

کتاب گردشگری الکترونیک

گردشگری الکترونیک

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۴۵۰ تومان

کتاب برنامه ریزی توسعه گردشگری رویکرد رهبری

برنامه ریزی توسعه گردشگری رویکرد رهبری

ناشر: جهاد دانشگاهی
نویسنده:

قیمت : ۱۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶,۲۰۰ تومان

کتاب سفر و گردشگری کم شتاب

سفر و گردشگری کم شتاب

ناشر: انتشارات مهکامه
نویسنده:

قیمت : ۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۷,۵۵۰ تومان