منو های سمت راست

کتاب ها » مهندسی عمران » متفرقه

کتاب سیستم مدیریت ساختمان

سیستم مدیریت ساختمان

ناشر: انتشارات آراد کتاب
نویسنده:

قیمت : ۲۱,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۳۵۰ تومان

مدلسازی ساختاری مخلوط آسفالتی

ناشر: انتشارات کتاب آوا
نویسنده:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب طراحی مخازن تحت فشار براساس استانداردASME

طراحی مخازن تحت فشار براساس استانداردASME

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب اصول مدیریت ساخت و آنالیز بهاء ساختمان

اصول مدیریت ساخت و آنالیز بهاء ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۹,۸۰۰ تومان

کتاب سیستم های نوین در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی

سیستم های نوین در مدیریت ساخت پروژه های عمرانی

ناشر: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
نویسنده:

قیمت : ۱۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۳,۵۰۰ تومان

کتاب فیزیک ساختمان عایق بندی ساختمان

فیزیک ساختمان عایق بندی ساختمان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۷,۰۰۰ تومان

کتاب آکوستیک - صدا - صوت درساختمان ها و شهرسازی

آکوستیک - صدا - صوت درساختمان ها و شهرسازی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب هم افزایی مهندسی ارزش با شش سیگما ناب

هم افزایی مهندسی ارزش با شش سیگما ناب

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی کانال ها

طراحی کانال ها

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۶,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۴,۴۰۰ تومان

کتاب طراحی واجرای سالن های همایش چند منظوره

طراحی واجرای سالن های همایش چند منظوره

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۹,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۸,۱۰۰ تومان

کتاب هندبوک سیمان های جدید و خاص

هندبوک سیمان های جدید و خاص

ناشر: انتشارات ناقوس
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان