منو های سمت راست

کتاب ها » کارشناسی ارشد به دکترا » مهندسی عمران

کتاب آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تحلیل سازه ها

آزمون کارشناسی ارشد و دکتری تحلیل سازه ها

ناشر: انتشارات عمران پایه
نویسنده:

قیمت: ۳۸,۰۰۰ تومان

کتاب مرجع کاربردی نرم افزارanysys

مرجع کاربردی نرم افزارanysys

ناشر: انتشارات کتاب پدیده
نویسنده:

قیمت: ۳۵,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش براساس پروژه PRIMAVERA P6

آموزش براساس پروژه PRIMAVERA P6

ناشر: انتشارات نوآور
نویسنده:

قیمت: ۱۳,۰۰۰ تومان

کتاب محاسبات ایمن سازی گود برداری

محاسبات ایمن سازی گود برداری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک

تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته در مهندسی ژئوتکنیک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب قرارداد ومدیریت ادعا

قرارداد ومدیریت ادعا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات

ریاضیات

ناشر: اثبات
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال

آمار و احتمال

ناشر: اثبات
نویسنده:

قیمت: ۳۴,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه فرمول های مهندسی عمران

مجموعه فرمول های مهندسی عمران

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان