منو های سمت راست

کتاب ها » کارشناسی ارشد به دکترا » مهندسی عمران

کتاب مرجع کاربردی نرم افزارanysys

مرجع کاربردی نرم افزارanysys

ناشر: انتشارات کتاب پدیده
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب آموزش براساس پروژه PRIMAVERA P6

آموزش براساس پروژه PRIMAVERA P6

ناشر: نوآور
نویسنده:

قیمت : ۱۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۱,۷۰۰ تومان

کتاب محاسبات ایمن سازی گود برداری

محاسبات ایمن سازی گود برداری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان

کتاب قرارداد ومدیریت ادعا

قرارداد ومدیریت ادعا

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب ریاضیات

ریاضیات

ناشر: اثبات
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب آمار و احتمال

آمار و احتمال

ناشر: اثبات
نویسنده:

قیمت : ۳۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۰,۶۰۰ تومان

کتاب مجموعه فرمول های مهندسی عمران

مجموعه فرمول های مهندسی عمران

ناشر: انتشارات فدک ایساتیس
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات آمادگی آزمون دکترای مهندسی عمران (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها)

مجموعه سوالات آمادگی آزمون دکترای مهندسی عمران (مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها)

ناشر: انتشارات خانه عمران
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب ارتعاشات

ارتعاشات

ناشر: انتشارات مدرسان شریف
نویسنده:

قیمت : ۲۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۱,۶۰۰ تومان