منو های سمت راست

کتاب ها » فنی، مهندسی و علوم پایه » کاردانی به کارشناسی » معماری

کتاب بانک سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی معماری (جلد اول:فن ساختمان)

بانک سوالات کنکور کاردانی به کارشناسی معماری (جلد اول:فن ساختمان)

ناشر: انتشارات سروش دانش
نویسنده:

قیمت : ۷۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶۷,۵۰۰ تومان

کتاب تاریخ طراحی گرافیک

تاریخ طراحی گرافیک

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب جرئیات اجرایی ساختمان (معماری - سازه)

جزئیات اجرایی ساختمان (معماری - سازه)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۱۰۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹۴,۵۰۰ تومان

کتاب پرسپکتیو - برای دانشجویان رشته هنر

پرسپکتیو - برای دانشجویان رشته هنر

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده - کنکور معماری

مجموعه سوالات طبقه بندی شده - کنکور معماری

ناشر: انتشارات چهارخانه
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب مبانی نظری و درک تئوری های معماری کاردانی به کارشناسی

مبانی نظری و درک تئوری های معماری کاردانی به کارشناسی

ناشر: انتشارات ساکو
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب آموزش نکته به نکته دروس - کنکور معماری

آموزش نکته به نکته دروس - کنکور معماری

ناشر: انتشارات چهارخانه
نویسنده:

قیمت : ۳۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۸,۸۰۰ تومان

کتاب آموزش نکته به نکته و مجموعه سوالات طبقه بندی شده - ریاضی عمومی (1-2)

آموزش نکته به نکته و مجموعه سوالات طبقه بندی شده - ریاضی عمومی (1-2)

ناشر: انتشارات چهارخانه
نویسنده:

قیمت : ۱۴,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۲,۶۰۰ تومان

کتاب کاردانی به کارشناسی معماری

کاردانی به کارشناسی معماری (جلد اول)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان