منو های سمت راست

کتاب ها » کاردانی به کارشناسی » معماری

کتاب جرئیات اجرایی ساختمان (معماری - سازه)

جرئیات اجرایی ساختمان (معماری - سازه)

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۶۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۸,۵۰۰ تومان

کتاب پرسپکتیو - برای دانشجویان رشته هنر

پرسپکتیو - برای دانشجویان رشته هنر

ناشر: آیندگان
نویسنده:

قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان

کتاب مجموعه سوالات طبقه بندی شده - کنکور معماری

مجموعه سوالات طبقه بندی شده - کنکور معماری

ناشر: انتشارات چهارخانه
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب آموزش نکته به نکته دروس - کنکور معماری

آموزش نکته به نکته دروس - کنکور معماری

ناشر: انتشارات چهارخانه
نویسنده:

قیمت: ۳۲,۰۰۰ تومان

کتاب کاردانی به کارشناسی معماری

کاردانی به کارشناسی معماری

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۴۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۶,۰۰۰ تومان