منو های سمت راست

کتاب ها » معماری، شهرسازی و جغرافیا » هنر

کتاب هنر مدرن

هنر مدرن

ناشر: انتشارات آبان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۲,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۰,۸۰۰ تومان

کتاب هنر زمین

هنر زمین

ناشر: انتشارات آبان
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۹,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ هنر

تاریخ هنر

ناشر: نشر نی
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۱۸۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۶۲,۰۰۰ تومان

کتاب مجله هنر و معماری 48

مجله هنر و معماری 48

ناشر: هنر معماری
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت(کارشناسی ارشد)

زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت(کارشناسی ارشد)

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۶۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۵۴,۰۰۰ تومان

کتاب درک رنگ  نور مفاهیم رنگ

درک رنگ نور مفاهیم رنگ

ناشر: انتشارات ژاله
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا 9

هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا 9

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب هنر از دیدگاه مارتین هیدگر 8

هنر از دیدگاه مارتین هیدگر 8

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۵۲۰ تومان

کتاب فلسفه هنر ارسطو7

فلسفه هنر ارسطو7

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۲۴۰ تومان

کتاب فلسفۀ تحلیلی هنر5

فلسفۀ تحلیلی هنر5

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی

خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب گزیده زیباشناسی هگل

گزیده زیباشناسی هگل

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی

اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب هنر در نظر افلاطون 1

هنر در نظر افلاطون 1

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب اسباب بازی و صنایع دستی

اسباب بازی و صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷۶,۵۰۰ تومان