منو های سمت راست

کتاب ها » هنر

کتاب مجله هنر و معماری 48

مجله هنر و معماری 48

ناشر: هنر معماری
نویسنده:

قیمت : ۲۰,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۸,۰۰۰ تومان

کتاب زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت(کارشناسی ارشد)

زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت(کارشناسی ارشد)

ناشر: انتشارات عصرکنکاش
نویسنده:

قیمت : ۴۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴۰,۵۰۰ تومان

کتاب درک رنگ  نور مفاهیم رنگ

درک رنگ نور مفاهیم رنگ

ناشر: انتشارات ژاله
نویسنده:

قیمت : ۱۷,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۱۵,۳۰۰ تومان

کتاب هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا 9

هنر و زیبایی شناسی در شرق آسیا 9

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۲,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۲۵۰ تومان

کتاب هنر از دیدگاه مارتین هیدگر 8

هنر از دیدگاه مارتین هیدگر 8

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۲,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۵۲۰ تومان

کتاب فلسفه هنر ارسطو7

فلسفه هنر ارسطو7

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۶۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۲۴۰ تومان

کتاب فلسفۀ تحلیلی هنر5

فلسفۀ تحلیلی هنر5

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۷۰۰ تومان

کتاب خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی

خیال مثال و جمال در عرفان اسلامی

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب گزیده زیباشناسی هگل

گزیده زیباشناسی هگل

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۵,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۴,۹۵۰ تومان

کتاب اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی

اشاره ای به زیباشناسی از منظر پدیدارشناسی

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۲۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲,۸۸۰ تومان

کتاب هنر در نظر افلاطون 1

هنر در نظر افلاطون 1

ناشر: موسسه آثار هنری
نویسنده:

قیمت : ۳,۸۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳,۴۲۰ تومان

کتاب اسباب بازی و صنایع دستی

اسباب بازی و صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۸,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۷,۲۰۰ تومان

کتاب دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

دایرة المعارف هنرهای صنایع دستی

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۳۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۳۱,۵۰۰ تومان

کتاب شناخت مواد و محصولات نساجی و آشنایی با انواع پوشاک

شناخت مواد و محصولات نساجی و آشنایی با انواع پوشاک

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:
مترجم:

قیمت : ۷,۵۰۰ تومان
قیمت فروش: ۶,۷۵۰ تومان

کتاب نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان

نگرشی بر تاریخ تحولات لباس در جهان

ناشر: انتشارات سیمای دانش
نویسنده:

قیمت : ۲۵,۰۰۰ تومان
قیمت فروش: ۲۲,۵۰۰ تومان